МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ

В.П. Бабак, Ю.В. Куц, Л.М. Щербак

Анотація


 Розглянуто моделі випадкового кута на площині та його ймовірнісні характеристики. Проведено порів-няльний аналіз характеристик випадкової величини і випадкового кута. Отримані результати знайшли застосування при розв’язку задач статистичної фазометрії.


Посилання


Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений: Пер. с англ. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. – 240 с.

Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 540 с.

Бабак В.П., Куц Ю.В. Кутові намотані закони розподілу і їх застосування у фазометрії // Матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф “Авіа-2003”. – К.: НАУ, 2003. – Т.1. – С. 11.71–11.76.

Куц Ю.В., Щербак Л.М. Статистична обробка результатів кутових вимірювань сигналів // Вісн. НАУ. – 2003. – №3–4. – С. 22–26.

Куц Ю.В. Методи та системи статистичної фазометрії: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – К.: НАУ, 2004. – 36 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ