Аналіз температурних і усадочно-реологічних напружень у двовимірних системах з поверхневим металокерамічним шаром

Vyacheslav Stadnychenko

Анотація


 Досліджено температурні та усадочно-реологічні напруження в поверхнях тертя з металокерамічним шаром, одержаним у процесі використання трибовідновлювальних сумішей. Отримані результати дозволяють удосконалювати математичні моделі  напружено-деформаційного стану металокерамічної системи, що існують на сьогодні.


Посилання


Аратский П.Б., Капсаров А.Г. Применение геомодификаторов трения для увеличения ресурса работы металлообрабатывающего инструмента // Тре¬ние, износ, смазка: Электронный журн. – 2001. – T. 3, №1.

Стадниченко В.Н., Стадниченко Н.Г., Джус Р.Н., Трошин О.Н. Об образовании и функционировании металлокерамического покрытия, полученного с помощью ревитализантов // Вестн. науки и техники. – Х., 2004. – Вып. 1 (16).

Аналіз стану питання та визначення можливих напрямків продовження ресурсу парку літальних апаратів ВПС України (шифр “Ресурс”). Підвищення надійності та довговічності трибосполучень авіацій-ної техніки модифікацій їхнього поверхневого шару; Звіт про НДР (заключний). – Т.2. Харк. ін-т ВПС України. – Інв. №48282. – Х., 2003. – 151 с.

Приймаков А.Г. Расчёт температурных напряжений двухслойного гибкого колеса волновой зубчатой пере-дачи // Детали машин. – К., 1986. – Вып. 43. – С. 122–125.

Приймаков А.Г. Усадочные деформации и напряжения двухслойного гибкого колеса волновой зубчатой пере-дачи // Детали машин. – К., 1988. – Вып. 43. – С. 100–104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ