Багатокритеріальна оцінка ефективності об’єктів транспортно-митної інфраструктури

Nataliia Luzhanska

Анотація


В статті запропоновано підхід, щодо багатокритеріальної оцінки ефективності об’єктів транспортно-митної інфраструктури шляхом порівняння об’єктів, що аналізуються з об’єктом-еталоном. Об’єкт дослідження – процес багатокритеріальної оцінки ефективності функціонування вантажних митних комплексів. Мета роботи – розробка теоретичних основ і проведення комплексної оцінки ефективності об’єктів транспортно-митної інфраструктури. Метод дослідження – багатокритеріальна оцінка діяльності об’єктів транспортно-митної інфраструктури. Значна кількість об’єктів транспортно-митної інфраструктури і критеріїв їх функціонування, необхідність оцінки результативності фіскальної служби в цілому і окремих об’єктів закономірно потребують використання математичного апарату оцінки ефективності управління та державного регулювання процесів переміщення вантажів через митний кордон. Особливість експлуатації об’єктів транспортно-митної інфраструктури потребує уніфікації проектних рішень щодо діяльності об’єктів транспортно-митної інфраструктури їх пропускної здатності, місткості, технічного, технологічного та організаційного забезпечення. До особливостей визначення ефективності об’єктів транспортно-митної інфраструктури, що залежать від специфіки їх експлуатації, належать: залежність величини показників ефективності від форми власності, в якій знаходиться об’єкт оцінки; суперечливість множини локальних критеріїв, що характеризують об’єкт інфраструктури; неоднорідність і несумісність локальних критеріїв, не тільки по відношенню один до одного, але і по відношенню до інтегрального показника ефективності об’єктів митної інфраструктури; необхідність урахування витрат на вимушену уніфікацію проектних рішень за об’єктами інфраструктури. Результати статті можуть бути впроваджені в діяльності логістичних посередників при виконанні зовнішньоторговельних операцій. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка методики оцінки діяльності об’єктів транспортно-митної інфраструктури.


Ключові слова


транспортно-митна інфраструктура; вантажний митний комплекс; критерій; багатокритеріальна оцінка; ранг; експерт

Посилання


Pasichnik, A.M. (2016). Metodologiia formuvannia logistychnoi transportno-mytnoi infrastruktury v Ukraini: monohrafiia [Methodology of the Formation of Logistic Transport and Mitto Infrastructure in Ukraine: monographs]. Dnipropetrovsk: UMSF (in Ukrainian).

Kotsan, N.N. (2005). Terytorialna orhanizatsiia mytnoi diialnosti Ukrainy: monografiia [Territorial organization of customs activity of Ukraine: monograph] / Lutsk: RVV «Vezha» (in Ukrainian).

Horb К.М., (2001). Problemy terytorialnoi orhanizatsii mytnoi spravy Ukrainy [Problems of the territorial organization of the customs of Ukraine]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine, 4, 72-76 (in Ukrainian).

Duk, N.M. (2014). Teoretychni zasady ta dosvid GIS-modeliuvannia mytno-lohistychnoi infrastruktury [Theoretical basis and experience of GIS-modeling of customs-logistic infrastructure]. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii – Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 20, 41-45 (in Ukrainian).

Maliarets, L.M., Minenkova, O.V. (2017). Vyrishennia problem bahatokreterialnosti v otsitsi diialnosti pidpryemstva na osnovi metodiv bahatokreterialnoi optymizatsii [Solving the problems of multicriteria in evaluating enterprise activity on the basis of multi-criteria optimization methods]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 1, 421-427 (in Ukrainian).

Jin, Y., Olhofer, М., & Sendhoof, B. (2002). A framework for evolutionary optimization with approximate fitness functions. Transactions on Evolutionary Computation, 5, 481–494 (in Ukrainian).

Ziatdinov, Yu.K. & Klymova A.S. (2005). Modeli ta metody vyrishennia zadach bahatokryterialnoi optymizatsii [Models and methods of solving multicriteria optimization problems]. Problemy informatyzatsii ta upravlinnia – Problems of informatization and management, 12, 77-81 (in Ukrainian).

Kuzmenko, A.V. (2017). Analiz otsinky rivnia rozytky naizvnyh obektiv transportno-lohistychnoi infrastruktury pidpryemstva [Analysis of the assessment of the level of development of existing objects of transport and logistics infrastructure of enterprises]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 9, 484-490 (in Ukrainian).

Nestorishen, I.V. (2013). Systematyzatsiia kryteriiv otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti mytnyh orhaniv [Systematization of criteria for evaluating the effectiveness of customs authorities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, 3(40), 93-97 (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ