Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль

О. І. Запорожець, В. І. Токарев

Анотація


Розглянуто нове розв ’язання задачі поширення звуку вздовж імпедансної поверхні з використанням рівняння Гельмгольца і відповідної граничної умови. Отриманий розв’язок порівнюється з відомими теоретичними та експериментальними даними поширення звуку вздовж відбиваючої імпедансної поверхні

Посилання


Фелъсен Маркувщ Н. Излучение и рассеяние волн. Т.2. - М.: Мир, 1978. - 555 с.

Chien С. F., Soroka W. W. Sound propagation along an impedance plane // J. Sound Vib. - 1975. - ' Vol. 43.-P.9-20.

Kai Ming Li,. Taherzaden S., Attenborough K. Sound propagation from dipole source near an impedance plane // J. Acoust. Soc. Am. - 1997. - Vol. 101 (6). - P. 3343-3352.

Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. - М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. - 1100 с.

Агрест М.М., Максимов М.З. Теория неполных цилиндрических функций и их Приложения- M.: Атомиздат, 1965. - 352 с.

Daigle G.A., Nikolas J., Berry J.L.. Propagation of noise above ground having an impedance discontinuity // J. Acoust. Soc. Am. - 1985. - Vol. 77, (1). - P.127-138.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ