Дослідження процесу виділення нікелю з малоконцентрованих розчинів методом біполярного електроду

Н. Є. Власенко, А. Л. Герасимчук, Н. Д. Іванова

Анотація


Розглянуто результати дослідження процесу виділення нікелю з малоконцептрованих електролітів. Показано суттєвий внесок у масоперенесення міграційної складової приреалізації біполярного електроду, що обумовлено більш високим значенням градієнта потенціалу, ніж у випадку монополярного електроду

Посилання


Иванова Н.Д., Болдырев Е И, Власенко НЕ. Нанесение черного хромового покрытия методом биполярного електрода // Экотехнология и ресурсосбережение. - 1999. - № 2. - С.26-28.

Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. -М:Высш.шк., 1975. -415 с.

Newman J. Effect of ionic migration on limiting carrents // Ind. eng. Cem. Fun. - 1966. - 5, №4. -

Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. 3-є изд., испр. - М: Высш. шк., 1990. - 622 с.

Ротинян А.Л, Тихонов К.И, Шошина ИА. Теоретическая электрохимия. - Л.- Химия, 1981. - 422 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ