Сплайн-апроксимація оцінок кореляційних послідовностей гармонійних сигналів

В. М. Шутко

Анотація


Запропоновано сплайн-обробку за методом найменших квадратів оцінок кореляційних послідовностей комплексних гармонійних сигналів, які містять випадкову складову, з урахуванням нелінійного аналітичного зв ’язку між дійсною та уявною частинами цих послідовностей

Посилання


Касьянов В.А., Ціутко В.М, Шелевицькгш 1В. Сгшайн-апроксимація аналітично зв’язаних часових послідовностей і І Вісн. КМУЦА. -К.: КМУЦА, 2001. - №4. - С. 117-120.

Бойко И. Ф., Шелевгщкіш И.В., Шутко В.Н. Рекурентний алгоритм построения сплайнов методом наименьших квадратов ІІ Статистические методы обработки информации в авиационных радиоэлектронных системах: Сб.научлр. - К: КМУГА, 1995. - С. 82-89.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ