Алгоритм керування рухомим опромінювальним пристроєм з круглосиметричним світловим розподілом для світлокультури рослин

В. А. Андрійчук, I. А. Зеленков

Анотація


Розглянуто алгоритм керування опромінювальним пристроєм змінного опромінення з круглосиметрчним світловим розподілом, в основу якого покладено умову однакової енергії опромінення одиниці площі різних ділянок опромінювальноі поверхні. Проведено розрахунки для опромінювального пристрою на базі світильника ЖСП-04 з лампою ДНаТ400 та обертально-коливним рухом опромінювана.

Посилання


Сарычев ГС. Облучательные светотехнические установки.—М.: Энергоатомиздат, 1992. -240 с.

Мошков КС. Актиноритмия растений. - М.: ВО Аїропромиздат, 1987. - 272 с.

Андрійчук В.А. Енергоекономне опромінення рослин закритого грунту//Материалы 2-й Междунар. конф. по управлению использованием энергии, Львов, 3-6 июня 1997 г. - Тасів. - С. 2-9; 2-14.

Свентицкий ИИ, Мудрик В.И. Основные принципы фитофотометрии. - Пущино, 1980. Препринт/ НЦБИ АН СССР; № 48.

Вассерман АЖ, Квашт Г.Н, Малышев В.В. Об оценке эффективности действия источников излучения на растения // Светотехника. -1986. - №7. - СЛ4-16.

Андрітук В,А., Дворнщъкш В.М, Костик Л.М Автоматизований метод визначення фото- шнтезного потоку та коефіцієнта корисної дії джерел випромінювання // Вісн. Терноп. припадобудів- ного їн-ту. -1996. - № 2. - С. 116-121.

Андрітук В.А., Костик ЛМ Оптимізація джерел випромінювання опромінюючих установок для рослинництва закритого грунту // Вісн. держ. ун-ту «Львівська політехніка». Спец. вил. «Проблеми економії електроенергії». -1998. - С. 81-84.

Хазанов В.С. О фотометрической оценке излучения // Светотехника. -1978. - №5. - С.24-26.

ОСТ 46140-83. Излучение оптическое. Оценка фотосингезной эффективности. Термины и определения.

Вассерман АЛ., Квашин Г.Н, Малышев В.В. Об оценке эффективности действия источников излучения на растения // Светотехника. -1986. - №7. - С 14-16.

Пат. України 5А01(39/28. Установка для переривчастого опромінення рослин / В.А. Андрійчук, ЛМ. Костик, В.В. Лазарюк. -№ 20056А; Опубл, 25.12.97 // Бюл. №6.

Пат. України 7А01(39/20, А01(39/26. Установка змінного опромінення рослин /ВА. Андрійчук, СБ. Воркун. - № 36563А; Опубл. 16.04.01 Л Бюл. №3.

Андрійчук В А., ҐерійЯ М, Чубатий Ю. О. Світлотехнічний розрахунок опромінювальної установки з прецесуючим рухом опромінювачів // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту їм. І. Пулюя. - 2000. - Т. 5, ХЬІ.-С. 85-91.

Андрійчук В.А., Ґерій ЯМ Розрахунок опроміненості площини довільної орієнтації від опромінююча з некруглосиметричним світловим розподілом// Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту ім. І.Пулюя. -2001. - Т.6,№2.-С. 78-88.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ