ДИЗАЙН КОМПЛЕКСІВ КАЛІКСАРЕНІВ З ФУЛЕРЕНОМ С60

О.В. Михайленко, С.В. Іванов, А.В. Струнгар

Анотація


 Досліджено вплив природи замісників на термодинамічну і кінетичну стабільність комплексів типу “гість-хазяїн” між фулереном С60 та деякими похідними калікс[4]арену методом ММ+. Встановлено, що наявність розгалужених алкільних чи арильних груп у 4-положенні ядра каліксарену підвищує стійкість системи. Розглянуто вплив природи замісника в нижньому ободі каліксарену на його конформаційну стабільність і здатність до комплексоутворення.


Посилання


С60 Buckminster-Fullerene / H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien а.о // Nature. – 1985. – Vol. 318. – P. 162–163.

Study on the electrochemistry of supramolecular complexes of fullerenes with cyclodextrins and calixarenes / N.-Q. Li, M.-X. Li, H. Luo a.o. // Peop. Rep. China. Proc. - Electrochemical Society. – 2000. – Р. 2000–2010.

Metal-Mediated Self-Assembly of pyridylcalixarenes: Prevention of intramolecular metal chelation is essential in constructing molecular capsules / Z. Zhong, A. Ikeda, M. Ayabe a.o. // J. Organic Chemistry. – 2001. – Vol. 66, № 3. – Р. 1002–1008.

Photoinduced electron transfer between C60-pendant calixarene and captured electron donor: Improvement of electron-transfer efficiency by applying host-guest chemistry / T. Konishi, A. Ikeda, T. Kishida a. o. // J. Physical Chemistry. – 2002. – Vol. A 106, № 43. – Р. 10254–10260.

Li X.-H., Fang P.-F., Chen Y.-Y. Researches on the inclusion complex of fullerene and calixarene: Current status and prospects // Youji Huaxue. – 2001. – Vol. 21, № 10. – Р. 721–727.

Cliffel D., Bard A., Shinkai S. Electrochemistry of Tert-Butylcalix[8]arene-C60 films using a scanning electrochemical microscope-Quartz Crystal Microbalance // Anal.Chem. – 1998, Vol. 70. – № 19. – Р. 4146–4151.

Михайленко О.В. Фулерени, нанотрубки і нано-кільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклату-ра). Комплекси фулеренів з каліксаренами: Дис...канд. хім. наук: 02.00.03. – К., 2005. – 138 с.

Михайленко О.В., Касьян О.В., Кальченко В.І., Корнілов М.Ю. Комплекси фулеренів С60 і С70 з похідними тіакалікс[4]арену // Нанорозмірні системи: елект-ронна, атомна будова і властивості “НАНСИС 2004”. – К., 2004. – С. 341.

Mykhailenko O.V. Fullerene-Calixarene Complexes: Quantum-Chemical Simulation // The Third Joint Scientific Conference in Chemistry. – Kyiv, 2005. – P. 64.

Михайленко О.В. Дизайн комплексів фулеренів С60 та С70 з калікс[n]аренами // Шоста Всеукр. конф. студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії”. – К., 2005. – С. 91.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ