Оптимізація складу обладнання багатопрофільного тренажерного комплексу на основі бездротового зв’язку

Volodymyr Morzhov, Igor Zhukov

Анотація


Мета: Підвищення ефективності використання тренажерного обладнання різного типу, що використовується в багатопрофільному тренажерному комплексі для професійної підготовки пілотів повітряних суден. Зростання ефективності досягається за рахунок використання в конструкції тренажерів безпровідного зв’язку для забезпечення передачі потоків інформації між окремими імітатора ми або блоками. Все це дозволяє суттєво зменшити вартість підготовки кожного пілота або екіпажу повітряного судна конкретного типу, які проходять підготовку в такому тренажерному центрі.


Ключові слова


зв'язок; комплекс; екіпаж; ефективність; обладнання; багатопрофільний; оптимізація; імітатор; структура; тренажер

Посилання


Morzhov V.I., Zhukov I.A. Маin directions in the development of modern technical means of instructions of aircraft pilot training // Вісник НАУ.– 2003, № 2. – C. 122-125.

Бабак В.П., Максимов В.О., Жуков І.А., Моржов В.І. Стан та тенденції вдосконалення технічних засобів для теоретичної та практичної підготовки пілотівв Україні // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ. – 2004. – C. 314-322.

Бабак В.П., Жуков І.А., Моржов В.І. Обоснование оптимального состава оборудования тренажерного комплекса для обучения студентов Национального авиационного университета // Авиационно- космическая техника и технология. – Харьков: ХАИ. – 2006, № 1(27). – С. 82-90.

Morzhov V.I., Romanov I.V., Yermachkov Y.A. Main tasks of professional training computerization for aircraft pilots. Safety in aviation and space technology. – September 22-24, 2008, vol. 2. – Р.33.96-33.97. Of the third world congress “Aviation in the XXI-st century”.

Zhukov I.A. Implementation of integral telecommunication environment for harmonized air traffic control with scalable flight display systems // Aviation. – 2010, № 14(4). – P.117-122.

Жуков І.А., Моржов В.І. Пристрій для безкабельного введення та виведення інформації з обчислювача тренажера бортінженера літака. Патент України, № 87478. – Опубл. у Бюл., 2009, №14.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ