ФРАКТАЛЬНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙНОГО РЕЛЬЄФУ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛЮМІНІЮ

М.В. Карускевич, О.Ю. Корчук, Т.П. Маслак, Чжан Чжао Хуей

Анотація


 Розглянуто можливість застосування методів фрактальної геометрії для аналізу поверхневих деформаційних структур, які формуються в результаті дії циклічного навантаження. Показано, що деформаційний рельєф поверхні плакованих конструкційних алюмінієвих сплавів відповідає критеріям фрак-тальності, а для визначення фрактальної розмірності може бути застосовано  метод “box-counting”.


Посилання


Карускевич М.В., Карускевич О.М. Мониторинг де-градации прочности авиационных конструкций с помощью монокристаллических индикаторов // Пробл. системного подхода в экономике: Сб. – К.: КМУГА, 2000. – С. 96–101.

Моніторинг утоми конструкційних алюмінієвих сплавів / С.Р. Ігнатович, М.В. Карускевич, О.М. Карускевич та ін. // Вісн. НАУ. – 2004. – №1. – С. 88–92.

Карускевич О.М., Игнатович С.Р., Карускевич М.В., Пантелеев В.М. Диагностика усталости плакированных алюминиевых сплавов// Вестн. НТТУ «КПИ». Машиностроение. – 2002. – №43. – С. 53–55.

Карускевич О.М., Игнатович С.Р., Карускевич М.В. Эволюция поврежденности сплава Д-16АТ у концентратора на стадии до зарождения усталостной трещины //Науч.-техн. журн. ХАУ им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. – №4(12). – С. 29–32.

Карускевич О.М. Влияние уровня напряжений на развитие деформационного рельефа //Вестн. двигателестроения. – 2005. – №2. – С.79–83.

Karuskevich O.M., Maslak T.P., Zhang Zhao Hui. Deformation roughness under cyclic and static loads// Proc. of NAU. – 2005. – №2(24). – P. 68–71.

Федер Е. Фракталы. – М.: Мир, 1991. – 254 с.

Иванова В.С., Баланкин А.С., Бунин И.Ж. Синергетика и фракталы в материаловедении. – М.: Наука, 1994. – 383 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ