ОЦІНКА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ

І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько

Анотація


 Розглянуто результати аналізу потоків радіонуклідів Sr-90 в екосистемі с. Коцюбинчики Тернопільської області. Створено блок-схему екосистеми та її математичну модель методом камерних моделей. Виконано оцінювання шляхів формування дозових навантажень внутрішнього опромінення різних груп населення. Спрогнозовано динаміку навантажень опромінення в подальші роки після аварії на Чорнобильській атомній електростанції.


Посилання


Proc. of Іntern. Сonf. “One decade after Chernobyl: Summing up the Consequences of the accident”: Tec. doc. – JAEA. – Vienna. – 8–12 Apr., 1996.

Методология систематизации и адаптации моделирующей прогнозно-аналитической системы для соз-дания мер по снижению негативных эффектов для экосистем и населения / Под общ. ред. В.П. Зотова, Ю.А. Кутлахмедова. – К.: Медэкол-МНИЦ Био-Экосистем, 2003. – 216 с.

Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей на прикладі села у Волинській об-ласті / І.В. Матвєєва, В.Р. Заїтов, Ю.О. Кутлахмедов та ін. // Вісн. НАУ. – 2005. – №3(25). – С. 173–176.

Беляев С.Т. Радиоактивные выбросы в биосфере. – М.: Атомиздат, 1991. – 237 c.

Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології. – К.: Вища шк., 2003. – 319 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ