БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ НА ТЕРИТОРІЯХ ПОБЛИЗУ АЕРОПОРТУ

Г. Франчук, В. Гроза, С. Маджд

Анотація


Методами багатофакторного статистичного аналізу досліджено вплив підприємств зексплуатації і ремонту авіаційної техніки на стан ґрунтів у межах діяльності аеропорту. Наведено техніко-екологічну характеристику аеропорту. Проведено моніторинг ґрунту натериторіях,  прилеглих до авіаційних підприємств.  Визначено чинники,  що найбільш  впливають на токсичність ґрунту. Оцінено їх сумарний ефект на стан ґрунтового покриву

Ключові слова


авіатранспортні процеси; важкі метали; екологічна безпека авіаційних підприємств; забруднення; захист довкілля; нафтопродукти

Посилання


Ененков В.Г. Защита окружающей среды

при авиатранспортных процесах. – 2-е изд. /

В.Г.Ененков. – М.: Транспорт, 1986. – 198 с.

Франчук Г.М. Екологія авіація і космос /

Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко. – К.: НАУ,

– 450 с.

Бойченко С.В. Раціональне використан-

ня вуглеводних палив / С.В. Бойченко. – К.:

НАУ, 2001. – 216 с.

Boychenko, S.; Kobylyansky, J.; Lutyj, S.

Ecologicol aspect of use of hydrocardon

fuels. – Ecological chemistry and engineering.

Vol. 11. Nr S 1: P. 9–13.

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы.

Почвы. Номенклатура показателей санитар-

ного состояния. – М.: Изд-во стандартов,

– 84 с.

ГОСТ 17.4.3.01–83. Охрана природы.

Почвы. Общие требования к отбору проб. –

М.: Изд-во стандартов, 1983. – 62 с.

ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы.

Почвы. Паспорт почв. – М.: Изд-во стандар-

тов, 1986. – 75 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ