Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя

Ivan Borodin, Kateryna Vodolaskova

Анотація


У статті в процесі обґрунтування конституційного права громадян на скаргу як форми прояву народовладдя; вказані на такі його основополагаючі складові як правовий та соціальний зміст; а також його функції – правоохоронну; соціального контролю; можливість висловити власну думку по тому чи іншому питанні. Мета та завдання статті: Ст.3 Конституції України стверджує; що людина; її життя і здоров’я; честь і гідність; недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини визначають зміст і спрямування діяльності держави.. Це означає; що особистість людини є цінністю не тільки для себе; але і для всього суспільства. Надані Конституцією права та свободи людини і громадянина є проявом народовладдя в Україні. Метою даної статті  є спроба вказати на основоположні напрямки вирішення проблем конституційного права на скаргу як форми прояву такого народовладдя. Методи: порівняльно-правовий; соціологічний; історичний; логічний; діалектичний. Результати: проведений аналіз показує; що діюче законодавство; встановлюючи право громадян на скаргу; передбачає різні правові режими його забезпечення; знання і розуміння яких дасть можливість на практиці реалізувати дане конституційне право. Обговорення: в даній статті автори пропонують до обговорення основних положень щодо проблем загальної і спеціальної скарги та критеріїв їх розмежування.


Ключові слова


громадянин; звернення; людина; особа; особистість; права та свободи; правова держава; пропозиція; соціальна держава; скарга

Посилання


Verkhovna Rada of Ukrain (1996) “Constitution of Ukraine” (1996) Ofitsijnyj visnyk Ukrainy; No. 30; Art. 141.

Todyka O.Yu. (2007) Narodovladdya na trasformatsiynomu etapi rozvytku derzhavy I suspilstva [People's Power at the Transformational Stage of the Development of the State and Society. Kharkiv; Pravo; p. 42.

Alekseev S.С. (1983) Materialisticheskaya dialectica ili nauchnaya sistema [Materialistic dialectics or scientific system. Moscow; p. 199.

Shapoval V. (1997) Teoretychni problem realizatsii norm konstytutsii [Theoretical problems of the implementation of the norms of the constitution. Law of Ukraine; No. 6; pp. 3.

Miroshnichenko Y. (2011) Problemy konstutytsiyno-pravovogo regulyuvannya realizatsii prynstypu narodnogo suverenitetu yak fundamentu narodovladdya v Ukraini [Problems of Constitutional and Legal Regulation of the Implementation of the Principle of National Sovereignty as the Fundament of Democracy in Ukraine. Law of Ukraine; No. 11; pp. 266.

Bakhrakh D.N. (1977) Obschaya I spetsialnaya zhaloby [General and special complaint. Edition for high law schools; No. 6; P.35.

Volyanska G. M. (1995) Narodnyi suverenitet ta formy yogo realizatsii v Ukraini: konstytutsiyno-pravovi aspekty. Avtoreferat Kand.yur.nauk [People's sovereignty and forms of its implementation in Ukraine: constitutional - legal aspects. Author's abstract. Dis ... Cand. law Sciences: 12.00.02; Kyiv; Kyiv National Taras Shevchenko University; p. 4.

Malko A.V. (1999) Istoriya gosudarstva i prava v voprosakh i otvetakh. [The theory of state and law in questions and answers. Moscow; Lawyer; p. 59.

Kondakov N.M. (1971) Logicheskyi slovar. [Logical dictionary. Moscow; Science; p. 339.

President of Ukraine (1997) “Decree “On measures to ensure the constitutional rights of citizens” Ofitsijnyj visnyk Ukrainy; No. 12; p. 111-112.

President of Ukraine (2002) “Decree “About additional activities on ensuring the citizens' realization of the constitutional right to appeal. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy; No. 33; Art. 1528.

Zayets’ A.P. (1999) Pravova derzhava v konteksti novitniogo ukrainskogo dosvidu. [Legal state in the context of the latest Ukrainian experience. Kyiv; Parliamentary Publ.; p. 25.

Shipilov L. M. (2009) Narodovladdya yak osnova demokratytchnoi derzhavy. [Power of the people as the basis of the democratic state. Kharkiv; Publ. house “FINN”; p. 216.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ