ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МЕШКАНЦІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗОН ЧОРНОГО МОРЯ

Г. Білявський, А. Голод

Анотація


Розглянуто особливості техногенних забруднень прибережної акваторії Чорного моря. Визначено рівні екологічної безпеки підводних об'єктів та їх негативний вплив на мешканцівприбрежної зони Чорного моря. Наведено рекомендації щодо екологізації рекреаційної зониЧорного моря

Ключові слова


екосистема; здоров’я людини; конвенція; охорона навколишнього середовища; техногенне забруднення; Чорне море

Посилання


Закон України від 22.03.2001 р.

№ 2333-III «Про затвердження Загаль-

нодержавної програми охорони та від-

творення довкілля Азовського і Чорного

морів». – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Marine Litter in the Black Sea Region: A

Review of the Problem. Black Sea Commission

Publicatiions 2007-1. Odessa. 160 р. – Режим

доступу: www.blacksea- commission.org.

Ярошук П. Д. Антропогенні процеси,

що відбуваються на поверхні моря у

шельфових зонах / П.Д. Ярошук // Екологія.

– 2005. – Вип.10. – С. 206–210.

Strategic Action Plan for the

Rehabilitationand Protection of the Black Sea.

– Режим доступу: www.blackseacommission.

org.

Movchan, Yaroslav; Tarasova, Oksana.

Black Sea Region: Challenging the

Sustainability. – Which Forces Are Driving

Europe? − Millennium III Series. − Bucharest –

Wienna: Romanian Association for the Club of

Rome and the European Support Centre of the

Club of Rome. – Vol. 17/18: 103−110.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ