МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД

С. Бойченко, О. Кучер, Л. Павлюх

Анотація


Досліджено сорбційні властивості вуглецевих сорбентів на основі рослинної сировини дляочищення стічних вод від нафтопродуктів.  Вивчено вплив температури на поглинальні  властивості сорбентів рослинного походження для підвищення ступеня очищення воднихекосистем. Розроблено математичну модель процесу очищення нафтовмісних стічних вод

Ключові слова


концентрація нафтопродуктів; математичне моделювання; процес очищення; сорбент

Посилання


Вода питьевая. Гигиенические требова-

ния и контроль за качеством: ГОСТ 287482.

– [Действителен от 1985–01–01]. – М.: Госу-

дарственный комитет СССР по стандартам,

– 69 с.

Каменщиков Ф.А. Нефтяные сорбенты /

Ф.А. Каменщиков, Е.И. Богомольный. –

Москва-Ижевск : НИЦ “Регулярная и хаоти-

ческая динамика”, 2005. – 268 с.

Павлюх Л.І. Аналіз ефективності сорб-

ційних методів очищення нафтовмісних

стічних вод / Л.І. Павлюх, О.Л. Матвєєва,

О.М. Зубченко // Вісник НАУ. – 2006. – №4

(30). – С. 169–172.

Перспективи використання лушпиння

волоського горіха в якості адсорбенту для

очищення води від нафтопродуктів /

П.В. Карножицький, М.В. Жиліна, Л.П. Сві-

ренко, О.В. Хандогін // Коммунальное хо-

зяйство городов. – 2010. – №95. – С. 73–76.

Углеродные сорбенты растительного

происхождения для очистки воды от нефти /

Д.И. Швец, О.В. Кравченко, Н.М. Опенько,

Г.Т. Ситкарев // Экотехнологии и ресурсо-

сбережение. – 2003. – №4. – С. 29–32.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ