МОДЕЛЬ КРИТЕРІЮ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАНКУ ДАНИХ АБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ

О.А. Вишневський

Анотація


 Побудовано узагальнену модель критерію абразивного зносу поверхонь матеріалів при нежорстко закріплених частинках. Визначено принцип побудови банку даних абразивної зносостійкості матеріалів вузлів тертя.


Посилання


Сорокатый Р.В. Моделирование поведения трибосистем методом трибоэлементов // Трение и износ. – 2002. – Т.23, №1. – С. 16–22.

Федоров С.В. Обобщенная модель трения // Трение и износ. – 1993. – Т.14, №3. – С. 460–470.

Вишневський О.А. Модель залежності величини абразивного зносу від лінійного // Вісн. НАУ. – 2004. – №1. – С. 125–129.

Вишневський О.А. Модель залежності оцінки абразивної зносостійкості матеріалів від навантаження та густини // Вісн. НАУ. – 2004. – №2. – С. 86–90.

Вишневський О.А., Давидов О.С. Нелінійне математичне моделювання процесу абра-зивного зносу поверхонь матеріалів // Вісн. НАУ. – 2005. – №1 – С. 101–104.

Вишневський О.А., Давидов О.С. Математичне моделювання процесів абразивного зносу поверхонь матеріалів з урахуванням деформації // Вісн. НАУ. – 2005. – №3. – С. 99 – 103.

Вишневський О.А. Узагальнена модель абра-зивного зносу поверхонь матеріалів // Вісн. НАУ. – 2005. – №4. – С. 112–116.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ