ОЦІНКА АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ В АЕРОПОРТУ

О. Запорожець, І. Государська

Анотація


Проаналізовано стан безпеки польотів у цивільній авіації України.  Виконано оцінку  авіаційних подій повітряних суден при здійсненні операцій в аеропорту. Наведено динамікузміни відносних показників рівня безпеки польотів у цивільній авіації

Ключові слова


авіаційна подія; аеропорт; безпека польотів; зліт; зона громадської безпеки; катастрофа; повітряні судна; посадка; ризик третьої сторони

Посилання


Доклад Межгосударственного авиа-

ционного комитета. Состояние безопас-

ности полетов в гражданской авиации

государств-участников соглашения о граж-

данской авиации и использовании воздушно-

го пространства за десятилетний период

-2001 гг. МАК. – Режим доступу:

http://www.mak.ru/

Доклад Межгосударственного авиа-

ционного комитета. Состояние безопасности

полетов в гражданской авиации государств-

участников соглашения о гражданской авиа-

ции и использовании воздушного пространст-

ва в 2005 г. – М.: МАК, 2005. – 24 с.

Доклад Межгосударственного авиа-

ционного комитета. Состояние безопасности

полетов в гражданской авиации государств-

участников соглашения о гражданской авиа-

ции и использовании воздушного пространс-

тва в 2010 г. – М.: МАК, 2010. – 48 с.

Швец В.А. Анализ состояния аварий-

ности в гражданской авиации Украины за

период 1998-2007 гг. / В.А. Швец, О.Н. Алек-

сеев. – К.: Госавиаадминистрация, 2008. -

с.

Швец В.А. Информационные бюлле-

тени о тяжелых авиационных происшествиях

с иностранными воздушными суднами, про-

изошедшими на территории Украины /

В.А. Швец, О.Н. Алексеев. – К.: Госавиаад-

министрация, 2009. – 83 с.

Руководство по управлению безопас-

ностью полетов. Doc 9859. AN/460 // ICAO,

– 364 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ