ОЦІНЮВАННЯ МАСШТАБУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ВЕЛИКИХ ВИХОРІВ

Є. Шквар

Анотація


Подано результати аналізу масштабування продуктивності паралельних обчислень примоделюванні турбулентних течій за методом великих вихорів.  Виконано структуруваннятипового розрахункового алгоритму на складові за їх функціональним призначенням.  Досліджено можливості багатопоточного розгалуження обчислень цих елементів.  Визначено пріоритетні напрями докладання зусиль з покращення масштабування швидкодіїрозрахунків за розглянутим обчислювальним методом шляхом його розпаралелювання.

Ключові слова


математичне моделювання; метод великих вихорів (LES); паралельні багатопоточні обчислення; турбулентні течії

Посилання


Chapmann, D. 1979. Computational

aerodynamics, development and outlook. –

AIAA J. Vol. 17: P. 1293–1313.

Moin, P.; Kim, J. 1997. Tackling

Turbulence with Supercomputers. – Scientific

American. №276: P. 62–68.

Роуч П. Вычислительная гидромеханика /

П. Роуч / пер. с англ.. – М: Мир, 1980. – 616 с.

Ferziger, Joel H. 1996. Recent advances in

large eddy simulation. – Department of

mechanical engineering Stanford University.

Stanford CA: P. 1–13.

Шквар Є.О. Інтегрована гібридна техно-

логія паралельних обчислень / Є.О. Шквар //

Інтегровані технології та енергозбереження:

щокварт. наук.-практ. журн. НТУ (ХПІ). –

Харків: НТУ (ХПІ). – 2010. – № 1. –

С. 86–99.

Шквар Є.О. Гібридний метод паралель-

них обчислень / Є.О. Шквар // Вісник Чер-

каського університету: Сер. Прикладна ма-

тематика. Інформатика. – 2010. – Вип. 172. –

С. 123–136.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ