ВПЛИВ ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ НА ФОРМУ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ F-ЦЕНТРІВ У ГАЛІТІ

А.С. Литовченко, Ю.С. Полькова, В.В. Сьомка, О.Я. Кузнєцова

Анотація


 Досліджено форму лінії електронного парамагнітного резонансу F-центрів у структурі галіту NaCl методом моментів М2 залежно від дози гамма-опромінення (до 100 МГр) та температури відпалу
(до 200 0С) гамма-опромінених зразків. Показано, що значення М2 відображає динаміку накопичення і рекомбінацію
F-центрів у структурі NaCl. Виконані дослідження важливі для розробки методів прогнозу радіаційної стійкості галіту при використанні соленосних формацій для ізоляції радіоактивних відходів.


Посилання


Лаверов Н.П., Омельяненко Б.И., Величкин В.И. Геологические аспекты проблемы захоро-нения радиоактивных отходов // Геоэкология. – 1994. – №6. – С. 3–20.

Шварц К.К., Экманис Ю.А. Диэлектрические материалы: радиационные процессы и радиационная стойкость. – Рига: Зинатне, 1989. – 187 с.

Gies H., Hild W., Kühle T., Mönig J. Radiation effects in rock salt: a status report. – Munchen: GSF, 1994. – 152 p.

Литовченко А.С., Полькова Ю.С., Сьомка В.В., Кузнєцова О.Я. Дослідження динаміки накопичення та рекомбінації радіаційних дефектів у структурі галіту методом електронного парамагнітного резонансу // Вісн. НАУ. – 2004. – №4. – С. 172–175.

Сигмен А. Мазеры. – М.: Мир, 1966. – 520 с.

Блюменфельд Л.А., Воеводский В.В.,Семенов А.Г. Применение электронного парамагнитного резонанса в химии. – Новосибирск: Изд-во Сиб. отд.-ние АН СССР, 1962. –240 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ