ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ МЕХАНОХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ ШХ15 У СЕРЕДОВИЩІ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА РТ ТА АВІАЦІЙНОГО МАСТИЛА АМГ-10

O.I. Богданович, С.О. Пузік

Анотація


 Наведено методику оцінки енергії активації другої стадії трибологічної реакції – механохімічного модифікування Ем – та результати застосування цієї методики на прикладі  проведених трибокінетичних випробувань сталі ШХ15 у вуглеводневих середовищах – авіаційному паливі РТ та авіаційному мастилі АМГ-10.


Посилання


Богданович А.И. Кинетические и энергетико-активационные характеристики износостойкости и совместимости материалов трибосопряжений: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – К.,1987. – 20 с.

Летин А.С. Ресурс жидких смазочных материалов// Триботехника – машиностроению: Тез. докл. II Всесоюз. науч.- техн. конф., Пущино-на-Оке, нояб. 1983 г. – М., 1983. – 33 с.

Бершадский Л.И., Богданович А.И., Назаренко П.В. Энергетико-активационный матричный критерий совместимости// Триботехника – маши-ностроению: Тез. докл. III моск. науч.- техн. конф., 2–4 сент. 1987 г. – М., 1987. – С. 67–68.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ