Технологія нового інструментального методу оцінки мікрокліматичних умов рослинного покриву

Taras Dvoretskij, Vyacheslav Kukhtin

Анотація


Мета: Розробка і апробація програмно-апаратного комплексу для вимірів основних мікрокліматичних характеристик в рослинному покриві. Методи: Комплекс дозволяє одночасно вимірювати температуру і вологість повітря, пряму і зворотну освітленість в під`ярусах і над травостаном із занесенням отриманих даних в постійно запам'ятовуючий пристрій. Результати: Перевірка функціональних можливостей приладу, проведена на дослідних ділянках болотної рослинності (угруповання класу Phragmito - Magno - Caricetea Klika in Klika et Novák 1941) показала відповідність заявлених характеристик з отриманими результатами. Обговорення: Питання про форму залежності екологічної ролі рослинності в природних умовах має не лише практичне, але і дуже важливе теоретичне значення, оскільки подальша трансформація зокрема екосистем веде до межі їх буферних можливостей і припинення роботи по підтримці існуючих балансів ґрунту і атмосфери. Проведення систематичних спостережень за зміною средоутворючої ролі рослинності різних типів екосистем в природних умовах і під впливом антропогенних чинників, а також формування на основі отриманих результатів заходів спрямованих на їх збереження, відновлення і невичерпне використання є важливою і актуальною проблемою.


Ключові слова


автоматизація; прилад; моніторинг; мікроклімат; природокористування

Посилання


Bystritskaya T.L., Osychnyuk V.V. (1975) Soils and initial biological efficiency of the steppes at the near-Azov area. - Pub. House “Nauka”, Moscow, 1975, p. 109. (in Russian).

Koba V.P. (2004) [Dynamics of the temperature condition at the biocenosis Pinus pallasiana D. Don, damaged by fire] Scientific bulletin of UkrDLTU Conservation area matter at Galychyna, Podillya and Volyn. – Lviv: UkrDLTU. – 2004. Is. 14.8, pp. 434 – 438. (in Ukrainian).

Smagin A.V., Sadovnikova N.B., Glagolev M.V., Kirichenko A.V. (2006) [New instrumental methods and portable electronic control devices for the ecological soil state and contiguous habitats] Ecological bulletin of the North Caucasus, 2006, v. 2, #1, pp. 5 – 16. (in Russian).

Kalmykova A.L., Tereshin A.V. (2008) [The change of the microclimatic readings at the lianas use in Saratov city landscaping] Bulletin of the Saratov State Agrarian University after N.I. Vavilov, #3, 2008, pp. 20-23. (in Russian).

Panfilovskaya K.A., Tikhodeyeva M.Yu. (2011) [Influence of the reserve condition to the dry meadow vegetation change at the birch overgrow] Contemporary problems and prospects of the rational forest management under market conditions. SPb: Pub. House SPbGLTU, 2011. pp. 104 – 108. (in Russian).

Xiaoyu Liao, Zhaoli Liu, Yiyong Wang, Jiming Jin (2013) [Spatiotemporal variation in the microclimatic edge effect between wetland and farmland] Journal of geophysical research: atmospheres, 2013 vol. 118, P. 7640 – 76503. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50573/pdf.

Adam C. Watts, Leda N. Kobziar(2015) [Fire ecology hydrology and fire regulate edge influence on microclimate in wetland forest patches] Fire Ecology 2015. vol. 34(4), p.1383–1393. Available at: http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/683534.

Bolotov A.G. (2012) [The measuring of the soil temperature using 1-Wire technology] Bulletin of the Altay State University #11(97), 2012, pp. 29-30. (in Russian).

Pat. 2078357 RF, The station of the environment ecological monitoring / Gorelikov V.I., Banin V.N. # 2001120733/28; declared 24.07.2001, published 27.01.2003. (in Russian).

Pat. 2199139 RF, The portal meteorological station. Gorelikov V.I., Tugaenko V.Yu. #2001123668/28; declared 28.08.2001; published 20.02.2003. (in Russian).

Kurguzov A. (2004) Multipunctate thermometer. Available at:

http://cxem.net/mc/mc8.php (in Russian).

Girlin A. (2006)., The program-apparatus complex for multipoint monitoring of the temperature. Available at: http://www.schemz.narod.ru/TermN.htm

(in Russian).

Balakhtar A. (2005) Multipunctate thermometer Radio 2005, #4 – pp. 43-44 (in Russian).

Nechaev I. (2003) Simple multipunctate thermometer Radio 2003, #7 – p. 35 (in Russian).

Digital-output relative humidity and temperature sensor/module. Available at: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf.

Industry's Lowest-Power Ambient Light Sensor with ADC. Available at:

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX44009.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ