Докторська підготовка у вітчизняній вищій школі: досвід та перспективи європейського виміру

Svitlana Holovko

Анотація


Мета: Розгортання докторської підготовки в Україні згідно з європейськими стандартами є об’єктивною умовою повноцінної інтеграції нашої держави до єдиного  освітньо-наукового простору. З метою забезпечення результативності цього процесу актуалізується необхідність досліджень європейського  досвіду та перших здобутків і труднощів у вітчизняній вищій школі, визначальних чинників, зокрема, стану та перспектив розвитку правового поля реалізації нової моделі. Методи: Для досягнення мети дослідження були використані загально- та конкретно-наукові (спеціальні) методи. Використання методів першої групи дало можливість окреслити  тенденції трансформації докторської підготовки в країнах Європи та  в Україні. За допомогою порівняльно-правового  методу проаналізовано особливості розвитку нормативно-правового поля докторської підготовки у вітчизняній вищій школі та визначено напрями його удосконалення. Результати: Визначено особливості розбудови докторської підготовки в європейському освітньому просторі та перспективи її запровадження у вітчизняній вищій освіті. Аргументовано сформованість правового поля докторської підготовки в України та окреслено шляхи його удосконалення. На прикладі Національного авіаційного університету, як одного з провідних науково-дослідницьких університетів, узагальнено перший досвід розгортання європейської моделі підготовки наукових кадрів. Обговорення: Однією з провідних тенденцій удосконалення докторської підготовки  стає питання забезпечення якості виконання освітньо-наукових програм доктора філософії, посилення автономності та відповідальності  аспірантів та наукових керівників, підвищення академічної та географічної мобільності науковців, збільшення фінансування наукових досліджень та підвищення їх інноваційності. У проекції цього питання на вітчизняну університетську освіту потребує дослідження проблема  методології докторської підготовки, спрямованої на особистість молодого науковця як провідного суб’єкта створення нового знання, імплементації та розвитку нормативно-правового забезпечення цього процесу.

Ключові слова


докторська підготовка; докторська підготовка в Національному авіаційному університеті; європейські стандарти підготовки докторів філософії; нормативно-правове забезпечення докторської підготовки в Україні; освітньо-наукові програми

Посилання


Bitusikova, A. Reforming Doctoral Education in Europe, Academe [Electronic resource] Available at: http://www.aaup.org/ article / reforming-doctoral-education-europe # .U7nc0pR_t-A.

Doctoral Programs in Europe's Universities: achievements and challenges, Report prepared for European Universities and Ministers of Higher Education (2007). Brussels, 43 p.

Eggermont, J. General skills development in doctoral Available at: www.unico.ac.at/ upload/abstract_skillsdevelopment_wein_dec08.pdf.

Holovko, S. H. Historical and Legal Preconditions for Modernization of the System of Training Scientific Personnel in Ukraine. Scientific Papers of the National Aviation University. Series "Legal Bulletin. Aerospace and Law " (2017). No. 1 (42). P. 29-35.

Idrisov, D.I. Highest Certification Commission as a State Body for academic degrees awarding Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/2042/Idrisov_Vyshcha_atestatsiina_komisiia.pdf. – Title from the screen. – Title from the screen.

Nikolaev, Ye. How to design a modern system of Ph.D. studies in Ukraine? (2016). Kyiv, European information and research center, 48 p.

On approval of the National Qualifications Framework: CMU Resolution. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua.

On approval of the list of branches of knowledge and specialties, which are taught for the higher education applicants: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 29, 2015 issue 266. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015.

On higher education: Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

On the foundation of the National Agency for the Quality Assurance of Higher Education: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 15, 2015 No. 244 Available at: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244-2015. – Title from the screen.

Rashkevych, Yu. M. Doctoral Studies in the European Higher Education. Available at: www.tempus.org.ua/en/national-team-here/372-doktorski-studiji-v-jevropejskomu-prostori-vishhoji-osviti.html. – Title from the screen.

Reheilo, I. Trends in doctoral training in the European educational environment. Comparative and pedagogical studios (2013). Issue. 2-3 (16-17).

Salzburg II recommendations European universities’ achievements since 2005 in implementing the Salzburg Principles. Available at: http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_II_Recommendations. sflb.ashx.

Sysoeva, S. Training Doctors of Philosophy in Education: Experience of the Leading Universities of the World (2016). Native School magazine, Issue 5-6.

Talanova Zh. V. Doctoral studies in the world and Ukraine: a monograph (2010). Kyiv, Millennium, 476 p.

International Standard Classification of Education. ISCED 2011. (2012). Montreal, UNESCO-UIS, 85 p.

The procedure for teaching applicants for higher education for the degree of doctor of philosophy and doctor of sciences in higher educational bodies (scientific institutions): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 23, 2016 No. 261. Available at: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ