МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ВТРАТИ ЦІЛІСНОСТІ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GALILEO

О. Сушич, І. Приходько

Анотація


Розглянуто концепцію оцінки цілісності Європейської супутникової навігаційної системиGalileo з позиції потреб споживача глобальних систем CNS/ATM.  Проаналізовано основніфактори, що можуть привести до ризику втрати цілісності. Отримано експериментальні ре-зультати моделювання ризику втрати цілісності із застосуванням сучасного навігаційногообладнання та оригінального програмного забезпечення

Ключові слова


захисний інтервал; моделювання; навігаційні характеристики; супутникова навігаційна система; цілісність

Посилання


Глобальный аэронавигационный план

применительно к системам CNS/ATM. – 3-е

изд. // Doc. 9750-AN/963, ICAO, 2007. – 139 с.

Конин В.В. Системы спутниковой ради-

онавигации / В.В. Конин, В.П. Харченко. –

К.: Холтех, 2010. – 520 с.

Бабак В.П. Супутникова радіонавігація /

В.П. Бабак, В.В. Конін, В. П. Харченко. – К.:

Техніка, 2004. – 328 с.

Руководство по требуемым навигаци-

онным характеристикам (RNP). – 2-е изд. //

Doc. 9613-AN/937, ICAO, 1999. – 68 с.

Радионавигационные средства. Прило-

жение 10 к Конвенции о Международной

гражданской авиации. Т. 1 // ICAO, 2006. –

с.

Oehler V. Use Integrity Risk Calculation

at the Alert Limit without Fixed Allocations /

V. Oehler, Luongo, P. Boyero, R. Stalford,

H.L. Trutenberg // Proceedngs ION GNSS

– Long Beach, California, USA,

September 2004.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ