Європейський суд з прав людини як гарант правового захисту людини в авіаційній діяльності України

Yuriy Pyvovar, Olexandr Bazov

Анотація


Мета: Ефективність захисту прав людини в Раді Європи багато в чому залежить від діяльності саме Європейського суду, який демонструє високі стандарти здійснення правосуддя, зокрема, і у питаннях захисту прав людини у сфері авіаційної діяльності. В статті пропонується критичний аналіз українського національного законодавства з точки зору його внутрішньо-правової узгодженості та відповідності міжнародно-правовим актам. Методи: У работі використані методи юридичного аналізу судових рішень, порівняльно-правового аналізу; методи прогнозування й діалектичний метод – при дослідженні проблем подальшого вдосконалення українського законодавства. У дослідженні також використані теорія правової компаративістики, підходи застосування аналогій закону і права в ході прийняття рішень з аналогічних судових справ. Результати: Наведено загальний аналіз судової практики Європейського суду з прав людини щодо розгляду справ про захист прав людини у сфері авіаційної діяльності. Виділено дві групи справ, відповідачем в яких виступає Україна, а саме: а) справи міжнародного значення (зокрема, щодо авіакатастрофи літака Boeing 777-200ER компанії Malaysia Airlines); б) справи національного характеру (громадяни України проти держави Україна). Авторська позиція щодо вирішення судових справ у сфері авіаційної діяльності ґрунтується на принципах дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Обговорення: Робиться висновок про необхідність внесення змін до деяких національних законів з урахуванням правових позицій Європейського суду (зокрема, щодо забезпечення права працівників авіакомпаній на страйк), а також вказується, що питання діяльності держав та авіакомпаній щодо дотримання прав людини і громадянина у сфері авіаційної діяльності підпадають під юрисдикцію Європейського суду з прав людини та займають важливе місце в його практиці.


Ключові слова


авіаційна діяльність; Європейський суд з прав людини; права людини і громадянина; судова практика; українське законодавство; юрисдикція

Посилання


Council of Europe. European Court of Human Rights (1950), European Convention on Human Rights, from 50th November 1950, Document URL: http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts (Mart 16, 2017).

Council of Europe. European Court of Human Rights (2015), Ioppa v. Ukraine (communicated case), decision n. 73776/14, 973/15, 4407/15, Document URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["4407/15"],"itemid":["001-165535"]} (April 26, 2017).

Council of Europe. European Court of Human Rights (2016), Case of Svitlana Atamanyuk and others v. Ukraine (communicated case), decision n. 36314/06, 36285/06, 36290/06 and 36311/06, from September 1, 2016. (final date December 1, 2016), Document URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165750. (April 26, 2017).

Case of Veniamin Tymoshenko and others v. Ukraine, decision n. 48408/12, from November 13, 2014. (final date January 2, 2015), http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-146671&filename=001-146671.pdf.

Council of Europe. European Court of Human Rights (2017), Case of Mikhno v. Ukraine, decision n. 32514/12, from September 1, 2016. (final date January 30, 2017), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165755. (April 26, 2017).

International Civil Aviation Organization (ICAO) (1944), Convention on International Civil Aviation from 7th December 1944, http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx (April 26, 2017).

Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Act of Ukraine “On Transport” (Zakon pro transport), Vidomosti Verhovnoi Rady, No 51/1994. (In Ukraine).

Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine” (Konstitutsia Ukrainy), Vidomosti Verhovnoi Rady, No 30/1996). (In Ukraine).

Verkhovna Rada of Ukraine (1997), Act of Ukraine “On Ratification of the European Convention on Human Rights” (Zakon pro ratificatsiyu Konventsyi pro zahyst prav lyudyny I osnovopolozhnyh svobod 1950 roku, Pershogo protokolu ta protokoliv No 2, 4, 7 ta 11 Konvenrsii), Vidomosti Verhovnoi Rady, No 40/1997. (In Ukraine).

Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Act of Ukraine “On the Procedure for Settling Collective Labor Disputes (Conflicts)” (Zakon pro poriadok vrishennia kolektvnyh sporiv (konflictiv), Vidomosti Verhovnoi Rady, No 34/1998. (In Ukraine).

Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Act of Ukraine “On Execution of Judgments and Application of Activities of the European Court on Human Rights” (Zakon pro vykonannya ta zastosuvannya praktyky Yevropeiskoho sudu z prav lyudyny), Vidomosti Verhovnoi Rady. No 30/2006. (In Ukraine).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ