Імовірність та детерміністична оцінка ризиків екстремальних об’єктів і екологічно загрозливих систем

Yu. V. Veryuzhsky

Анотація


Наведено основні результати робіт Науково-дослідного інституту механіки швидкоплинних процесів, спрямованих на створення методології оцінки ризиків і керування ризиками екологічно загрозливих систем, що складаються з різноманітних технологічних об’єктів і елементи яких можуть характеризуватися високим рівнем радіаційної, токсичної, експлуатаційної, пожежної та іншими загрозами. Описано ймовірнісну і детерміністичну частини оцінки ризиків, які базуються на математичних методах системного аналізу, нелінійної динаміки та комп’ютерного моделювання. Ураховано множину розгалужень загальної задачі, різні фактори та критерії, що впливають на стан системи і вибір стратегії керування ризиками. Розглянуто ризики як на суб’єктивній, так і на об’єктивній підставі з урахуванням людського фактора. Показано, що основним елементом досліджень, домінуючим у визначенні безпеки системи, є аналіз конструктивної частини об’єкта. Запропоновано методологію оцінки ризиків використовувати для аналізу безпеки об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС та інших промислових об’єктів

Посилання


Program of activities. Agenda for 21 century and other documents of conference in Rio-de-Janeiro in popular words. - Center «For our common future», Geneva, 1993.

Problems of Chernobyl Exclusion Zone. - 1996— Vol. 6.

Risk management: Risk. Sustainable development. Synergetic. - M.: Наука, 2000. - 431 c.

Safety (risk assessment) report for SO Object of Chernobyl NPP Unit 4 // R&D Report, ISTC “SO”, - Archive №3501.-Чорнобиль.-K., 1995.-291 c.

Probabilistic Risk Assessment: Applications for Nuclear Reactor Inspection / D.J. Kelly, T.J. Leahy enc. Oct. 1992, Idaho National Engineering Laboratories, Idaho Falls, ID Prep. For the U.S. Nuclear Regulatory Commission under DOE contract # DE - AC07 - 761DO1570 - 280 p.

Veryuzsky Y. V. Theoretical and practical methods for research of structures for extreme environment// The First International Design of Extreme Environments Assembly. - University of Houston. Р/ D/C. 3.1.2, 1991.

Tokarevsky V. Package D. Fuel Containing Materials (FCM) // Міжнар. конф. “Укриття-98”, 25-27 листоп. 1998 р. - Славутич.

Veryuzsky Y.V, Tokarevsky V. Analysis of the Risk Ecologically Hazardous Systems // Аеропорти та їх інфраструктура: Матеріали V міжнар. наук,- техн. конф. “Авіа-2003”. Т.4. - К.: НАУ, 2003. - С. 42.1-42.2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ