Адміністративно-правове регулювання безпеки цивільної авіації

Yevgen Yeryashov

Анотація


Мета: Метою дослідження є аналіз норм Повітряного кодексу України щодо безпеки авіації та  навчальної літератури з метою надати визначення адміністативно-правового регулювання безпеки цивільної авіації. Методи дослідження: Використовуючи методи порівняння та аналізу у взаємозв’язку із формально-юридичним надано визначення екологічної безпеки, економічної безпеки та інформаційної безпеки. Також надано дефініцію адміністративно-правового регулювання безпеки цивільної авіації. Результати: В контексті аналізу норм Повітряного кодексу України та навчально-наукової літератури автор розглядає безпеку авіації як комплексне правове явище, що, з одного боку є відносно стабільним станом галузі, а з іншого складається з п’яти елементів. Слід надати дефініції екологічної безпеки, економічної безпеки та інформаційної безпеки та включити їх в ст. 1 Повітряного кодексу України. У татті надається наступне визначення адміністративно-правового регулювання безпеки цивільної авіації: це здійснюваний державою владний вплив на експлуатантів повітряних суден та інших суб’єктів авіаційної діяльності шляхом прийняття нормативно-правових актів різної юридичної сили (а також санкціонування у національне законодавство регіональних та універсальних міжнародних угод) щодо безпечного використання об’єктів авіаційної діяльності з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. Обговорення: В даній статті автор розглядає поняття безпеки авіації та її елементів. Також представлено власне визначення деяких елементів безпеки цивільної авіації та поняття адміністративно-правового регулювання безпеки цивільної авіації.


Ключові слова


авіаційна безпека; безпека авіації; безпека польотів; екологічна безпека; економічна безпека; інформаційна безпека

Посилання


The Verhovna Rada of Ukraine (2011). The Air Code of Ukraine, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. vol. 46, p. 1881.

The Verhovna Rada of Ukraine (2003). The Law of Ukraine «On the Fundamentals of National security of Ukraine», Bulleten Verkhovnoi Rady Ukrainy. vol. 39, p. 351.

Y. Samoylenko, М. Grygorchuk. (2013) [Economic safety of Ukraine: law aspect]. Viche, no. 17. Available at: (http://www.viche.info/journal/3838). (accesed 19.12.2016)

Petryk V.M., Kuzmenko А.М., Ostrouhov V.V. (2007) Social’no pravovye osnovy informaciynoi bezpeky [Social-law basics of information safety]. Kyiv. Rosava Publ. 496 p.

The Verhovna Rada of Ukraine (1993), The Air Code of Ukraine, Bulleten Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 25, p. 274

Butkevych V.G. (2004) Mizhnarodne pravo: osnovni galuzi [International law: main branches]. Kyiv. Lybid’ Publ. 816 p.

Lin’kov A.V. Karmyzov M.V. (2006) [The Program on estimated risk concerning flight safety]. Trudy MGTU «Ekspluataciya aviacionnogo transporta i remont aviacionnoy tehniki. Bezopasnost’ pol’otov» [Proc. of the Bauman MSTU «Exploitation of air transport and repair of air techniques. Flight safety»]. no 108. pp.85-90. (In Russian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003). The Law of Ukraine «On approval of the State program of aviation security civil aviation», Bulleten Verkhovnoi Rady Ukrainy. vol. 17, p. 140.

Didyk V.G. (2006) Pravove regyluvannya transportu v Yevropeyskomu Souzi ta Ukrainy [Law regulation at transport sphere in European Union and Ukraine]. К. OOO «Nika-Print» Publ. 392 p.

Filippov A.V. (2010) Administrativno-pravove reguluvannya bezpeky civil’noi aviacii v Ukrainy. Diss. cand urid. nauk [Administrative-law maintenance safety of civil aviation in Ukraine. Cand. of legal sciences diss.]. Irpin. 21 p.

Babak V.P., Harchenko V.P., Макsymov V.О. eds. (2004) Aviaciyna bezpeka [Aviation safety]. Kyiv. Теchniка Publ. 584 p.

Gizhevskyi V. K., Golovchenko V.B., Kovalskyi V.S. eds. (2002) Populyarna urydychna encyclopediya [Popular Legal encyclopedia]. Kyiv. Yurinkom Inter Publ. 528 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ