Інтелектуальна власність, наукова діяльність: оптимальне співвідношення

Nataliia Shust

Анотація


Мета: Стаття присвячена аналізу правової природи та особливостей оптимального співвідношення інтелектуальної власності та наукової діяльності. Насьогодні інтелектуальна власність як інститут фактично переживає період свого становлення в Україні. Оскільки радянська система цивільного права базувалась на визнанні та регулюванні авторських прав авторів наукових творів, відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій як таких, що мають головним чином відносний, а саме - зобов'язально-правовий, а не абсолютний характер. Розглядаючи концепцію інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності в системі взаємодії з науковою діяльністю, слід зазначити, що як таке поняття "інтелектуальна власність"  потребує наукового доопрацювання. А саме, недосконалість його полягає у тому, що цей вид власності розуміється як такий, що формується інтелектуальними зусиллями автора наукового доробку, але оформляється юридично за допомогою документів, які гарантують майнові права. Методи: Загально-науковий метод, філософський метод, системний метод, спеціально-правовий метод. Результати: Необхідно підкреслити, що об'єктом права інтелектуальної власності є не кожен результат наукової, творчої діяльності, а лише той, який відповідає вимогам закону. Будь-який твір науки підпадає під охорону права, якщо він відповідає вимогам закону. Науково-технічним результатам правова охорона надається лише на підставі відповідної кваліфікації спеціальним державним органом управління і видачі правоохоронного документа та обмежується лише територією України. Захист прав  на території інших держав здійснюється лише на підставі відповідних міжнародних конвенцій і договорів. Обговорення: Сучасні передові країни давно усвідомили значення та необхідність використання і належної охорони результатів творчої та наукової діяльності, що об'єднується у поняття "інтелектуальна власність", щодо прискорення темпів соціального та промислового розвитку. Правова природа і особливості оптимального співвідношення між поняттями інтелектуальної власності та наукової діяльності є важливою темою для майбутніх наукових досліджень.


Ключові слова


інтелектуальна власність; наукова діяльність; право інтелектуальної власності; цивільне право

Посилання


Arai, Hisamitsu (2000) Intellectual property Policy for the Twenty-Fist Century. The Japanese Experience in Wealth Creation, WIPO Publication, vol. 834 no.5 (E). 534p.

Joshua M. Pearce (2013) Open-source nanotechnology: Solutions to a modern intellectual property tragedy. Nano Today, vol. 8, no 4, pp. 339-341.

Moser, Petra (2013) Patents and Innovation: Evidense from Economic Nistory. Journal of Economic Perspectives, vol. 27, no 1, p.p.23-44.

Pidoprugory O., Sviatutscogo O. (2012) Pravo intelectualnoi vlasnosti [Intellectual property right] Кyiv, Іn Urе Publ., 624 p. (In Ukrainian).

Vachevskij M., Cremen V. (2008) Intelectualna vlasnist: teoria ta practica innovatsiinoi dialnosti [Intellectual property: the theory and practice of innovation activity]. Kyiv, Pro Publ., 320 p. (In Ukrainian).

KapitsaY., Stupac S., Juvaka O. (2012) Avtorski ta sumigni prava v Evropi [Copyright and Related Rights in Europe]. Kyiv, Logos Publ., 696 p. (In Ukrainian).

State service of intellectual property in Ukraine,annual report of 2015 (2015), available at:http//sipt.gov.ua/year_repots.html (Accessed 25 Mart 2016) (In Ukrainian).

Luca V. (2007) Osobusti nemainovi prava intelectyalnoi vlasnosty avtoriv [Personal non-property rights intellectual property creators] Ternopil, Textbooks and manuals Publ.,256 p.(In Ukrainian).

Zilìnkova О. (2015) Dogovirni reguluvannia shodo intelectualnoi vlasnosti v Ukraini ta za cordonom [Contractual regulation regarding intellectual property in Ukraine and abroad] Kyiv, Urìnkom Inter Publ., 280 p. (in Ukrainian).

Kapitsa Y. (2008) Pravo intelectualnoi vlasnosti v Evropeiscomu Souzi I zaconodavstvo Ukrainu [Intellectual property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine]Kyiv,”Slovo”Publ., 1104 p. (In Ukrainian).

Shust N.B (2016) Migdunarodno-pravova oxorona avtorscogo prava ta symignux prav,Vucorustannia obectiv intelectualnoi vlasnosti v reclame[International legal protection of copyright and related rights. Use of intellectual property in advertisement, Bircovich T., Bondar I.,Shishca R.,Sopilco]Kyiv,”Lira-C”Publ., 520p. (In Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ