Оптимізація періодичності технічного обслуговування авіаційної техніки за допомогою розподілів суб’єктивних переваг

Andriy Goncharenko

Анотація


Мета: Метою даної роботи є дослідити можливість визначення об’єктивно існуючої оптимальної періодичності технічного обслуговування авіаційної техніки іншим від ймовірнісних методів шляхом. У даній статті міститься науково доведене пояснення для оптимізації вищезгаданої періодичності за допомогою розподілів суб’єктивних переваг. Методи дослідження: Описаний підхід пропонує розглядати функціонування системи авіаційної техніки із можливою поступовою відмовою на основі багатоальтернативності. Об’єктивні функції ефективності у такому разі – це параметри потоків ушкоджень та відмов, що відповідає множині експлуатаційних альтернатив, яка розглядається. Це дозволяє отримати відповідні функції суб’єктивних переваг за умов пропорційності тих переваг до альтернативних параметрів потоків ушкоджень та відмов. Результати: Знайдений вираз для оптимізованої періодичності технічного обслуговування є таким самим як і отриманий через ймовірнісні методи, а функції суб’єктивних переваг доставляють екстремальне (максимальне) значення експлуатаційному цільовому функціоналу технічного обслуговування. У той час, коли такий цільовий функціонал перебігає свого максимуму, у випадку як канонічного так і пропонованого виду розподілу переваг, суб’єктивна ентропія тих переваг не має жодного екстремуму поблизу взагалі. Обговорення: Інтерпретація параметрів моделі, що стосується запропонованого підходу, за допомогою виконаних розрахункових експериментів та побудови необхідних діаграм, означає, що параметри потоків ушкоджень та відмов то є само-вимірні суб’єктивні переваги отримані із використанням принципу максимуму суб’єктивної ентропії. Вони таким чином виражаються в термінах теорії суб’єктивного аналізу.


Ключові слова


авіаційна техніка; альтернатива; варіаційна задача; екстремаль; льотна придатність; оптимізація; параметр потоку відмов; параметр потоку ушкоджень; періодичність технічного обслуговування; поступова відмова; принцип максимуму суб’єктивної ентропії

Посилання


Smirnov N. N. et al. (1990) Tekhnicheskaya ekspluatatsyya letatel’nykh apparatov [Technical Operation of Aircraft]. Moscow, Russia, Transport Publ., 423 p. (in Russian)

Kroes M. J., Wild T. W. (1994) Aircraft Powerplants. 7th ed., New York, New York, USA, GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 694 p.

Dmitriyev S., Koudrin A., Labunets A., Kindrachuk M. (2005) Functional Coatings Application for Strengthening and Restoration of Aviation Products. Aviation, vol. 9, no. 4, pp. 39–45.

Zaporozhets O., Tokarev V., Attenborough K. (2011) Aircraft Noise. Assessment, prediction and control. Glyph International, Tailor and Francis, 480 p.

Solomentsev O., Zaliskyi M., Zuiev O. (2016) Estimation of Quality Parameters in the Radio Flight Support Operational System. Aviation, vol. 20, no. 3, pp. 123–128.

Tamarin Y. A. (2002) Protective Coatings for Turbine Blades. Ohio, USA, ASM International, Materials Park, 247 p. (ISBN: 0-87170-759-4)

Pallos K. J. (2001) Gas Turbine Repair Technology. Atlanta, GA, USA, GE Energy Services Technology, GE Power Systems, 30 p. (GER-3957B)

Kasianov V. (2013) Subjective Entropy of Preferences. Subjective Analysis: Monograph, Warsaw, Poland: Institute of aviation Publ., 644 p.

Kasyanov V., Szafran K. (2015) Some hybrid models of subjective analysis In the theory of active systems. Transactions of the Institute of Aviation, no. 3, pp. 27–31. (ISSN: 0509-6669 240)

Goncharenko A. V. (2016a) Ekspluatatsiya aktyvnykh transportnykh system v umovakh bahatoal’ternatyvnosti ta nevyznachenosti. Diss. dokt. tekhn. nauk [Operation of active transport systems in conditions of multi-alternativeness and uncertainty. Dr. eng. sci. diss.]. Kyiv, Ukraine, 328 p. (in Ukrainian) http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22359

Goncharenko A. V. (2016b) Optimal managerial and control values for active operation. Electronics and control systems, no. 3(49), pp. 112–115. (ISSN: 1990–5548)

Goncharenko A. V. (2014) Some Identities of Subjective Analysis Derived on the Basis of the Subjective Entropy Extremization Principle by Professor V. A. Kasianov. Automatic Control and Information Sciences, vol. 2, no. 1. pp. 20–25. doi: 10.12691/acis-2-1 4.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ