СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ГНУЧКОЇ КОНСТРУКЦІЇ

В. Макаренко

Анотація


Розглянуто синтезовану систему керування, яка здатна зменшувати сталу вібраційну відповідь тонкостінної гнучкої конструкції в широкій смузі низьких частот. Показано, що в основі алгоритму шаблонного пошуку лежить припущення про наявність зв’язку між сигналом, що утворюється системою керування та усталеною вібраційною відповіддю гнучкої конструкції. Ефективність запропонованої системи керування проілюстровано експериментально на прикладі затиснутої пластини.

Ключові слова


вібрація; гнучка конструкція; система керування; шаблонний пошук; шум

Посилання


Jian-Da, Wu; Rong-Jun, Chen. 2004. –

Application of an active controller for reducing

small-amplitude vertical vibration in a vehicle

seat. – Journal of Sound and Vibration.

Vol. 274: P. 939–951.

Tokhi, M. O., Hossain, M. A. 1994. Selftuning

active vibration control in flexible beam

structures. – Proceedings of Institution of

Mechanical Engineers. Vol. 208: P. 263–278.

Jing, Yuan. 2006. Orthogonal adaptation

for active noise control. – JASA. Vol. 120,

N 1: P. 204–210.

Hanson, C.H., Snyder, S.D. 1997.

Active Control of Noise and Vibration. – Spon.

p.

Yoshiharu, Nakaji; Shigeki, Satoh;

Takeshi, Kimura. 1999. Development of an

active control engine mount system. – Vehicle

System Dynamics. Vol. 32: Р. 185–198,

Макаренко В.М. Моделювання та

управління віброакустичним випроміню-

ванням однорідної пластини під дією

зовнішніх концентрованих сил / В.М. Ма-

каренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 3. –

С. 227–237.

Макаренко В.М. Комбінований метод

зниження вібрації та шуму гнучких

конструкцій / В.М. Макаренко // 10-та

Міжнародна науково-технічна конференція

«Авіа-2011». Т.4. – С. 27.8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ