Вплив мікрогеометрії контакту на характеристики безадгезійного тертя трибосистем ковзання

О.U. Sydorenko

Анотація


 Розглянуто теоретичні та  експериментальні залежності, що вказують на вплив просторових мікрогеометричних параметрів шорсткості поверхонь деталей трибосполучень, які не враховувались раніше,  та на експлуатаційну ефективність вузла тертя.


Посилання


Демкин Н.Б. Модель трения при упруго-пластическом контакте//Трение и износ. – 1991. – № 1. – С. 5–10.

Явище безадгезійного тертя ковзання в умовах межового змащення / О.Ф.Аксьонов, Т.В.Тер-нова, О.У.Стельмах та ін. // Вісн. НАУ. – 2004. – № 3. – С. 13–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ