УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ

Л.Д. Масленнікова, С.В. Іванов, Н.В. Столярова

Анотація


 Викладено результати досліджень структури латексу оптичною мікроскопією при малому розбавленні водою. Одержано міцели, що мають нещільну упаковку. Досліджено статистичні клубки макромолекул поліізопрену натурального латексу при великому розбавленні (103) ультрафіолетовою спектроскопією.


Посилання


Цветков В.М., Ескін В.Е., Френкель С.Я. Структура макромолекул в растворах. – М.: Химия, 1964. – 531 с.

Кошелев Ф.Ф. Общая технология полимеров. – М.: Химия, 1978. – 527 с.

Международные стандарты по качеству различных сортов натурального каучука // Зеленая книга, 1980. – 296 с.

Догадкин Б.А. Химия эластомеров. – М.: Химия, 1972. – 546 с.

Сиромятніков В.Г, Масленнікова Л.Д., Фабуляк Ф.Г. Спектроскопічні дослідження молеку¬лярних взаємодій в суміші полімерів поліізопрен-силікатний поліаніоніт натрію // Вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. – № 3. – С. 145–148.

Фабуляк Ф.Г, Масленникова Л.Д. Молекулярная подвижность и структура полиакриламида с содержанием добавок неорганической и органической природы // Науч. подходы и создание по-лиакриаламидных добавок к кормам. – Препринт ИХВС-88. – 15 с.

Масленнікова Л.Д., Пасальський Б.К., Фабу-ляк Ф.Г. Оцінка молекулярних взаємодій і властивості нових емульсійних плівкоутворювачів поліізопрен-полівінілацетат методом теплопровідності // Наук. вісті НТУУ "КПІ". – 2000. – № 3. – С. 98–102.

Масленнікова Л.Д., Фабуляк Ф.Г. ІЧ-спектроскопічні дослідження молекулярних вза-ємодій в сумішах полімерів вулканіваний полі-їзопрен-полівінілацетат // Наук. вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. – № 1. – С. 81–84.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ