Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації

Yuriy Pyvovar, Olga Husar

Анотація


Мета: З’ясування та загальна характеристика теоретично-правових засад адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації, що слугуватиме теоретичною основою для подальшого дослідження проблем в цій сфері. Методи: Методологічну базу дослідження склали загальнонаукові і спеціальні юридичні методи та підходи. Гносеологічний підхід дозволив з’ясувати сутність поняття «сфера безпеки польотів в цивільній авіації». За допомогою логіко-семантичного методу уточнено поняття адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації». Метод юридичного аналізу сприяв вивченню нормативного визначення поняття «безпека польотів», а порівняльно-правовий аналіз – доктринальному розмежуванню понять «сфера безпеки польотів» та «безпека польотів». Структурно-логічний метод дав змогу встановити елементний склад змісту адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації. Результати: Акцентовано, що сучасне глобальне та національне значення сфери безпеки польотів в цивільній авіації вимагає її державного врегулювання, формування ефективної системи забезпечення безпеки, у тому числі, шляхом адміністративно-правового впливу на усі її складові. Внаслідок проведеного аналізу нормативних та доктринальних визначень поняття сфери безпеки польотів, а також його співвідношення з поняттям безпеки польотів, робиться висновок, що за змістом перше поняття є ширшим ніж друге, та у широкому розумінні становить чітко визначену нормативно-правовими актами систему суспільних відносин, що виникають та розвиваються з приводу забезпечення безпеки польотів в цивільній авіації. Доведено, що однією з дієвих форм забезпечення функціонування вказаної сфери, ефективно протидіючи викликам безпеки польотів в цивільній авіації є адміністративно-правове регулювання в цій сфері, під яким пропонується розуміти складну організаційно-правову систему з внутрішньою будовою, всі елементи якої мають адміністративно-правову природу та характеризуються цільовим призначенням з упорядкування та охорони суспільних відносин в сфері безпеки польотів в цивільній авіації. Обговорення: У вузькому значенні сфера безпеки польотів є системним явищем, зміст якого включає: якість авіаційно-транспортної системи, що визначає здатність здійснювати повітряні перевезення без шкоди для здоров’я людей; нормативно-правове забезпечення безпеки польотів; систему державних (публічних) та недержавних органів й організацій, що здійснюють регулювання та забезпечують безпеку польотів в цивільній авіації. Відстоюється позиція, згідно з якою невід’ємними характеристиками безпеки польотів в цивільній авіації є наявні та потенційні зовнішні і внутрішні фактори-виклики, що впливають на вказану сферу відносин, та які у певному стані становлять для цієї сфери загрози або слабкості. Основними елементами змісту адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації є: мета, цілі, об’єкт, предмет, принципи, метод, механізм, стадії адміністративно-правового регулювання в сфері безпеки польотів в цивільній авіації.


Ключові слова


адміністративно-правове регулювання; безпека польотів; зміст адміністративно-правового регулювання; сфера безпеки польотів; цивільна авіація

Посилання


State of Flight Safety Based on Investigation of 2015 Aviation Accidents and Incidents with Civil Aircrafts (2015) [Analysis of Sector of Analysis and Prevention of Aviation Accidents, National Bureau of Civil Aviation Accidents and Incidents Investigation]. Available at: http://nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis2015.pdf. (accessed 15.09.2016) (In Ukraine)

–2016 Global Aviation Safety Plan (2014). ICAO. Available at: http://www.icao. int/publications /Documents/10004_cons_ru.pdf. (accessed 15.09.2016) (In Ukraine)

President of Ukraine (2015), “Decree "On Strategy for Sustainable Development ‘Ukraine – 2020’"”, Official Herald of Ukraine, vol. 5/2015, p. 8. (In Ukraine)

Ukraine Promotion Program (2015). Available at: http://reforms.in.ua/ua/news/naselennya-zmozhe-oficiyno-zvertatys-do-organiv-vlady-v-elektronnomu-vyglyadi. (accessed 15.09.2016) (In Ukraine)

Braibant, Guy. (2005) Le Droit Administratif Francais, 7 Edn. Paris, Dalloz-Amphitheatre Publ., 650 p.

Lee R.J., Steele S.L. (2014) Models for codifying international rules for jurisdiction, liability, safety and accident investigation for commercial passenger spaceflight. Nordic Journal of International Law, no. 83 (3), pp. 251-292.

Wilkinson Paul, Jenkins Brian. (2013) Aviation Terrorism and Security. Taylor & Francis Ebooks, Online publication. Available at: http://www.tandfebooks.com/doi/book/10.4324/9781315037127. (accessed 15.09.2016)

Carl D. Halford. (2016) Implementing Safety Management Systems in Aviation. Routledge, Publ., 464 р.

Aristotle. (1983) Politics [Trans. from ancient Greek], Moscow, Mysl Publ., vol. 4, 830 p. (In Russia)

Spinoza B. (1957) Selected Works. Moscow, State Publishing House of Political Literature, Publ., vol. 2, 780 p. (In Russia)

Rousseau J.-J. (1969) The Social Contract, or Of the Social Contract, or Principles of Political Right. Moscow, Nauka Publ., pp. 169-192. (In Russia)

Webster's new twentieth century dictionary of the English language. (1979). London, Wm. Collins Publ., second edition, 1593 p.

Maybourn R. (1981) Der Preis für Sicherheit. Die Ansichten eines Reeders. Schiff & Hafen, Kommandobrücke, no. 10(33), pp. 144-149.

Verkhovna Rada of Ukraine (2011), “Air Code of Ukraine”, Voice of Ukraine, no. 110 (In Ukraine)

Soviet Military Encyclopaedia. (1976). Moscow, Military Publishing House, Publ., Vol. 1 A-Bureau, 640 p. (In Russia)

Babak V.P., Kharchenko V.P., Maksymov V.O. et al. (2004) Aviation Safety. Kyiv, Technika Publ., 584 p. (In Ukraine)

Bychkov A.S. (2010) Administratyvna vidpovidal`nist` za porushennya pravyl bezpeky polyotiv. Diss. kand. yurid. nauk [Administrative Liability for Violation of Flight Safety Rules. PhD diss.]. Kyiv, 219 p. (In Ukraine)

Sobakar, А.О. (2011) [Air Transport Flight Safety: Categorical Legal Analysis. Forum of Law]. Bezpeka polyotiv na aviatsiynomu transporti: katehorialno-pravovy analiz. Forum prava, no. 1, pp. 932-938. (In Ukr.) Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11caokpa.pdf. (accessed 15.09.2016)

Nguyen Xuan Le Cuong, Pyvovar Iryna. (2014) Economic Threats to Economic Security and Weaknesses of State Economic: Difference and Types. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Praha, Education and Science Publishing house Publ., no. 4(6), pp. 60-63.

Bobrovyk S.V. (1996) Legal Regulation of Social Relations and Exercising of Rights. Legal State, no. 7, pp. 103-108 (In Ukraine)

Melnyk О.М. (2004) Pravove rehulyuvannya ta shlyahy pidvyschennya yoho efektyvnosti. Diss. kand. yurid. nauk [Legal Regulation and Ways of Its Effectiveness Increase. PhD diss.]. Kyiv, 211 p. (In Ukraine)

Patsurkivskyi P.S. (2000) Intehratyvny pidhid v systemi metodiv piznannya prava [Integrated Approach in System of Methods of Knowledge of Law]. Legal Science, Scientific Herald of Chernivtsi Univ., no. 75, pp. 11-18 (In Ukraine)

Plavych V.P. (2002) Pravove rehulyuvannya rynkovyh vidnosyn [Legal Regulation of Market Economic Relations]. Legal State, no. 4, pp. 175-184 (In Ukraine)

Lapaiev V.V. (2011) Sociology of Law. Moscow, Norma Publ., 2nd. 2011, 336 p (In Russia)

Alieksieiev S.S. (2009) General Theory of Law. Moscow, Prospect Publ., 576 p. (In Russia)

Narykova S.P. (2006) Sistemnyy podhod k issledovaniyu mehanizma pravovoho rehulirovaniya. Diss. kand. yurid. Nauk. [Systematic Approach to Research in Mechanism of Legal Regulation. PhD diss.]. Moscow, 224 p. (In Russia)

Motuzov N.I. (1972) Lichnost`. Prava. Demokratiya. Teoreticheskie problemy sub`ektivnoho prava [Personality. Rights. Democracy. Theoretical Problems of Subjective Law]. Saratov, Saratov University Publ., 294 p. (In Russia)

Matvieiev L.P. (2010) Obschaya teoriya sporta I yeyo prikladnyye acpekty [General Theory of Sports and Its Applied Aspects]. Moscow, Soviet Sport Publ., 5nd, 340 p. (In Russia)

Osipov M.Iu. (2006) Pravovoye rehulirovaniye kak dinamicheskaya sistema [Legal Regulation as Dynamic System]. Pravo i politika, no. 11, pp. 17-32 (In Russia)

Kolpakov V.K., Kolomоiets T.O. (2014) Vstup do navchalnoho kursu Administratyvne parvo Ukrainy [Introduction to Administrative Law of Ukraine Course]. Kyiv, In Jure Publ., 240 p. (In Ukraine)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ