МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ

Р.М. Федоренко, В.М. Казак

Анотація


 Запропоновано концепцію розвитку сучасної системи оборонного планування в Україні із застосуванням програмно-цільового підходу на основі аналізу передового досвіду розвинених країн світу. Розроблено програмно-цільовий підхід щодо вирішення завдань оборонного планування для забезпечення воєнно-економічної безпеки держави.


Посилання


Основні завдання раціонального розподілу оборонних ресурсів в рамках оборонного планування відповідно до принципів програмно-цільового підходу / Є.Ф. Шелест, В.Л. Шевченко, Р.М. Федоренко та ін. // Зб. наук. пр. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2004. – Вип. 2 (22). – С. 86–95.

Хитч Ч., Маккин Р. Военная экономика и ядерный век. – М.: Воениздат, 1964. – 32 с.

Радвик Б. Военное планирование и анализ систем: Пер. с англ. / Под ред. А.М. Пархоменко. – М.: Воениздат. 1972. – 480 с.

Катасонов Ю.В. США: военная политика и бюджет. – М.: Наука, 1984. – 191 с.

Фарамазян Р.А. Система военного финансирования в США. – М.: ИМЭМО, 1966. – 101 с.

Демидов Б.А. Программно-целевое планирование и научно-техническое сопровождение вооружения и военной техники. Кн. I–ІІІ. – Харьков: ХВУ, 1997.

Управління оборонними ресурсами в Збройних силах України: Монографія / За ред. В. Шевченка. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2002. – 84 с.

Лейбкинд А.Р., Руднева Е.В., Рудник В.А. Проб- лемы методологии и организации разработки комплексных программ. – М.: Наука, 1983. – 111 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ