Математичне моделювання конвективного теплообміну пристінних турбулентних течій

М. Лунис

Анотація


Запропоновано метод моделювання турбулентних пристінних течій з конвективним теплообміном, які розвиваються як біля плоских поверхонь, так і в каналах. За допомогою алгебраїчної моделі коефіцієнтів турбулентної в'язкості і теплопровідності отримано чисельні і наближено аналітичний розв'язки рівнянь збереження, результати яких знаходяться у відповідності з експериментальними даними для широкого діапазону чисел Рейнольда і Прандля

Посилання


Мовчан В.Т. Численное и приближенно-аналитическое моделирование несжигаемых турбулентных пограничных слоев: Дис. д-ра физ.-мат. наук. - К.: КНИГА, 1990. -:84 с.

Лунис М. Расчет турбулентного пограничного слоя с теплообменом на пластине численным методом // Прикладная аэродинамика: Сб. науч. тр. - К.: КМУГА, 1997. - С.54-62.

Аллен Р.В., Эккерт Е.Р. Измерение коэффициентов трения и теплоотдачи при турбулентном движении воды в трубе (Рг=7 и 8) в случае постоянного теплового потока на енке //Тр. Амер. о-ва инж. мех, 86 С, 1964. - С.301-310.

Kader В.А. Temperature and Concentration Profiles in Fully Turbulent Boundary Layers Int. J. Heat Mass Transfer. - Vol.24. - P.1541-1544. Pergamon Press 1981.

Лон С.Ж. Турбулентная теплоотдача при малых числах Рейнольдса //Тр. Амер. о-ва нж. мех., сер. С, Теплопередача, N4, 1969.- С.96-103.

МакАдамс В.X. Теплопередача. - М.: Металлург из дат, 1961. - 480 с.

Sleicher С. A., Rouse M.W. A Convenient Correlation for Heat Transfer to Constant nd Variable Property Fluids in Turbulent Pipe Flow //Int. J. Heat Mass Transfer. - Vol.18. -.677-683. Pergamon Press 1975.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ