Модель турбулентності та результати розрахунків плоских турбулентних пристінних струменів

В. І. Мамчук

Анотація


Подано математичну модель турбулентності та результати розрахунків пристінних струменів за запропонованим скінченнорізницевим методом. Розрахункові параметри деяких видів струменів порівняно з відомими експериментальними даними

Посилання


Мамчук В. І. Математичне моделювання турбулентних пристінних струменів та шарів // Прикладная аэродинамика. - К.: КМУГА. - 1997, - С. 69-74.

Мхитарян A.M., Мовчан B.T., Шквар Е.А., Бондарец A.A. Моделирование турбулентных пристенных и свободных струй и следов // Тепломассообмен и гидродинамика тонких струй вязкой жидкости: Тез. докл. Всесоюз. семинара: Днепропетровск: ДГУ. - 1989. -С. 17-18.

Лазнюк П.С. Экспериментальное исследование основного участка изобарического течения полуограниченной плоской турбулентной струи при наличии спутного потока II Некоторые вопросы аэродинамики и электрогидродинамики. - К.: КНИГА. - Вып. И. -1966. - С. 55-69.

Максимов B.C., Трунов O.K., Зеленько A.B., Прусов В.А. Исследование тепло-передачи в плоской полуограниченной турбулентной струе, растекающейся вдоль адиабатической стенки И Некоторые вопросы аэродинамики и электрогидродинамики. - К.: КНИГА. - Вып. VI,- 1970. - С. 14-21.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ