Фазовий метод визначення розмірів частинок фазовим доплерівським анемометром

В. М. Землянский

Анотація


Досліджується фазово-доплеровській лазерний метод визначення розмірів частинок. Запропонований фазовий метод визначення розмірів мікрочастинок, який базується на використанні двохвильового лазерного когерентного зондування та симетричного прийозг. розсіяного випромінювання, коли виконуються умови формування фазово-спряжених  високочастотних сигналів. Приведено теоретичне обгрунтування запропонованого методу та результати чисельного його дослідження на основі векторної теорії розсіювання з урахуванням тонких фазових ефектів світлорозсіювання. Цей метод може бути використаний для контролю якості напилювання нових матеріалів за допомогою лазерної технології, коли необхідно визначати розмір та швидкість руху сферичних частинок, які вводяться в плазмовий потік

Посилання


Durst F,, Zare M. Lazer-Doppler measurement in two-phase flows.// Proc. of LDA Symp., Copengagen, Denmark, 1975-P. 403-429.

Bachalo W.D. Method for measuring the size and velocity of spheres by dual-beam light-scatter interferometry. // Applied optics. - № 19, 1980,- P.363 - 370.

SaffmanM., Buchhave P., TangerH. Simultaneous measurement of size, concentration and velocity of spherical particles by a laser Doppler method. 11 In Laser Anemometry in Fluid Mechanics -11. LADO AN. - Lisbon, 1984-P.85 - 104.

Manasse V., Wriedt Т., Bauckhage K. Phase Doppler Sizing of Optically Absorbing Liquid Droplets: Comparison between Mie Theory and Experiment. Part, and Part. System characterization - № 9, 1992,- P. 176 - 185.

Naqwi A. Innovative Phase-Doppler Systems and their Applications. // The Third Int. Cong. On Optical Particle Sizing. - Yokohama, Japan, -1993. - P. 242 - 260.

Xu Т.Н., Tropea C. Improving the perfomance of two component phase-Doppler anemometrs. // Measurement Science Technology. - № 5, 1994,- P. 969 - 975.

Van de HulstH.C. Light Scattering by Small Particles. // Wiley, New-York, 1957.

Землянский B.M. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом. -К.: Вища шк., 1987.- 177 с.

Zemlianskii V.M. On Doppler Signal Phase in Cross-beams LDV. 11 Proc. of the Int. On fluid dynamics measurement and its application // Int. Academic Publishers. - Pergamon Press, China, 1989.-P. 520-523,

A.c. СССР 1254313, Лазерный виброметр / B.M. Землянский, В Л.Клочков. 06.05.1983.-БИ, №32, 1986. -4 с/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ