Законодавчі колізії правового регулювання адміністративного примусу в діяльності Національного банку України та шляхи їх усунення

Yuriy Pyvovar, Mykola Pashynskyi

Анотація


Мета: Виявлення законодавчих протиріч та прогалин щодо застосування Національним банком України санкцій до банків, а також розроблення обґрунтованих пропозицій, спрямованих на усунення відповідних правових недоліків. Результати: Співставлення мети регулювання банківського, що покладається на НБУ, та мети регулювання в інших сферах економіки держави дає підстави стверджувати про наділення державою НБУ «надфункцією», здійснення якої більш правильно відносити до компетенції Верховної Ради України як єдиного державного законодавчого органу, уповноваженого на формування національної системи норм права, у тому числі в різних сферах суспільного життя країни (включаючи банківську). Виходячи з загальноправової доктрини, уважаємо, що викладене в Законі України «Про Національний Банк України» положення щодо визначення основної мети банківського регулювання потребує уточнення, зокрема шляхом заміни самого терміну «банківське регулювання» категорією «банківське правове регулювання». При цьому метою останнього необхідно визначати – упорядкування суспільних відносин в банківській сфері. Убачається доцільним закріпити сам термін «банківське правове регулювання» та його трактування передусім в базовому галузевому законодавчому акті – Законі України «Про банки та банківську діяльність». У роботі акцентується, що найбільш дискусійним напрямом банківського регулювання є «відповідальність за порушення банківського законодавства». В результаті аналізу чинного законодавства констатується, що нині в одній особі (НБУ) збігаються повноваження трьох організаційно різних рівнів: по-перше, щодо прийняття рішення про ліквідацію банку; по-друге, щодо виконання цього рішення (зокрема, шляхом внесення запису про ліквідацію банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців); по-третє, щодо здійснення контролю та нагляду за процесом виконання рішення про ліквідацію банку. Крім того робиться висновок, що правовому статусу Національного банку України в банківській сфері (відносно діяльності банків) характерні риси, сукупність яких визначають цей орган влади одночасно як 1) регулятора; 2) контрольно-наглядовий орган; 3) орган з судовими повноваженнями. Обговорення: Порівняльно-правове дослідження дозволило дійти висновку, що правова модель, яка сформована в законодавчих актах та які становлять правову основу банківської сфери, та зокрема застосування до банків ліквідаційних санкцій, не відповідає положенням Конституції України. Вирішення виявленої правової колізії пропонується здійснити двома основними способами.


Ключові слова


адміністративний примус; банківське регулювання; конституційність; контрольно-наглядова діяльність; ліквідація банку; Національний банк; правосуддя; санкції

Посилання


On Compliance with Minimum Authorized Capitals of Banks. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine, No. 464, dated August 6, 2014. Official Herald of Ukraine (dated December 19, 2014), 2014, No. 99, p. 94, Article 2879. (In Ukrainian)

On Increase in Capital of Banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine, No. 58, dated February 4, 2016. Official Herald of Ukraine (dated March 11, 2016), 2016, No. 18, p. 513, Article 750. (In Ukrainian)

Vlasova, T. M. Procedural features of Administrative Enforcement within Activities of National Bank of Ukraine. Legal Bulletin Ukrainian academy of a banking. 2012, No. 1(6), p. 68-73 (In Ukrainian)

Mishchenko, V. I.; Naumenkova, S.V. Banking Supervision. Kyiv: Centre of Scientific Research of NBU, University of Banking at NBU, 2011. - 498 p., p.47-48 (In Ukrainian)

Selivanov, A. O., et al. Banking Law of Ukraine. Kyiv: Publishing House "In Yure", 2000. - 368 p. (In Ukrainian)

Orlyuk, O. P. The banking system of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter, 2003. 240 p. (In Ukrainian)

Shpachuk, V. V. State banking system anticrisis management: theory, methodology, practice. Kyiv: VPTs AMU, 2012. 304 p. (In Ukrainian)

Thammarak, M. Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability (Wiley Finance), Solaris South Tower, Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2014. - 320 p.

Dincer, N.N.; Eichengreen, B. Central bank transparency and independence: updates and measures. International Journal of Central Banking. 2014, Vol. 10 (1), pp. 189-253.

Hadjiemmanuil, C. Bank resolution policy and the organization of bank insolvency proceedings: critical dilemmas, in Who pays for bank insolvency? David G. Mayes, Aarno Liuksila, New York: Palgrave Macmillan, 2004. рp. 272-330. 381 р.

Siklos P., Bohl M., Wohar M. Сhallenges in central banking: the current institutional environment and forces affecting monetary policy, New York: Cambridge University Press, 2010. 398 p.

Skakun, O. F. Theory of Law and State. - Kyiv: Alerta, 2013. - 524 p., p. 254 (In Ukrainian)

Dmytrenko, Iu. M. Financial and Legal Basis for Activity of National Bank of Ukraine. PhD diss., Kharkiv, 2012, 224 p., p. 114 (In Ukrainian)

Constitution of Ukraine, No. 254к/96-VR, dated 28 June 1998. Official Herald of Ukraine (dated October 1, 2010), 2010, No. 72/1, p. 15, Article 2598 (In Ukrainian)

On National Bank of Ukraine. Law of Ukraine, No. 679-XIV, dated May 20, 1999. Official Herald of Ukraine (dated July 2, 1999), 1999, No. 24, p. 1087 (In Ukrainian)

Vlasova, T. M. Administrative Enforcement within Activity of National Bank of Ukraine. PhD diss., Kyiv, 2012. - 214 p., p. 29 (In Ukrainian)

On Banks and Banking. Law of Ukraine, No. 2121-III, dated December 7, 2000. Official Herald of Ukraine (dated January 26, 2001), 2001, No. 1-2, Part 1, p.1 (In Ukrainian)

Economic Procedural Code of Ukraine, No. 1798-XII, dated November 11, 1991. Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (dated February 11, 1992), 1992, No. 6, Article 56 (In Ukrainian)

Resolution of Constitutional Court of Ukraine, No. 8-rp/2002, dated May 7, 2002. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 2002, No. 2, p. 29 (In Ukrainian)

Resolution of Constitutional Court of Ukraine, No. 15-p/2002, dated July 9, 2002. Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 2002, No. 4, р. 17 (In Ukrainian)

On Constitutional Court of Ukraine. Law of Ukraine, No. 422/96-VR, dated October 16, 1996. Voice of Ukraine (dated October 22. 1996). 1996. (In Ukrainian)

Moreno, R. Reforming China’s Banking System. FRBSF Economic Letter, No. 2002-17, May 31. p. 1-4.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ