Особливості правового регулювання утримання дітей за законодавством країн ЄС

Lyudmyla Lypets

Анотація


Мета: полягає в комплексному аналізі обов’язку батьків утримувати дітей та його ролі в науці і практиці, вироблення пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України  в сфері утримання дітей на основі досвіду країн ЄС. Методи: Методологічну основу дослідження складає система філосовсько-світоглядних, загальнонаукових  та спеціально наукових методів та підходів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмету.Результати: Враховуючи актуальність впровадження різних форм державної допомоги, за прикладом зарубіжних країн (Великобританія, Литва, Польща) пропонується створити в Україні спеціалізовану установу, уповноважену на розрахування аліментів, розшук боржників, стягнення аліментів та застосування відповідного впливу до боржників. Враховуючи позитивний досвід низки економічно розвинених країн ЄС, пропонується передбачити в СК Українидиференціювання розміру аліментів, що підлягають стягненню в твердій грошовій сумі : від дні народження дитини до 6-ти років, від 6-ти до 12-ти років, від 12-ти до 18-ти (до повноліття або до закінчення навчання). Пропонується передбачити окремий пункт в переліку доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів про врахування прибутку боржника від передачі в оренду нерухомого майна. Обговорення: Стаття присвячена особливостям батьківського утримання в країнах ЄС, що не притаманні для України. Автор проаналізував особливості роботи Гарантійного фонду коштів на утримання дітей в Латвії, дослідив механізм Державної системи забезпечення в Великобританії та Німеччині. Також, досліджено та проаналізовано законодавство держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, в яких діє система державних агенцій з утримання дитини, що користуються чіткими математичними формулами для вирахування аліментів тощо.


Ключові слова


аліменти; батьківський обов’язок; батько-боржник; відповідальність батьків за ухиленні від сплати аліментів; дитина-кредитор; утримання дітей

Посилання


Patseva, L. I. Obligations to Maintain the Minors (the Alimentary Obligations): Author’s Abstract on Thesis PhD (Law). M., 1972, P. 3. (in Russian)

Afanasyeva, L. V. The Alimentary Legal Relations in Ukraine: Monograph. MIA of Ukraine, Lugansk State University of Internal Affairs. Moscow, RIO LSUIA, 2006. 224 p. P. 39. (in Russian)

Altman S. A theory of child support. Int. Journal of Law, Policy and the family, Vol. 17. 2003. Р. 200.

Family Law of the Russian Federation and Foreign Countries: the Main Institutions. by editorship of V. V. Zalesskyi. Мoscow, 2005. 310 p., p. 227-240 (in Russian)

Civil Code of Germany: Introduction Law to the Civil Code; translated from German. [V. Bergmann, introduction, compiling]; scientific editors – A. L/ Makovskyi [and others] 2nd edition, amended, Мoscow, Wolters Kluver, 2006. 816 p. P. 407. (in Russian)

Xanthaki H. The judiciary-based system of child support in Germany, France and Greese; an effective suggestion? Access: http://sas-space.sas.ac. uk/335/1/JSWFL.pdf Р. 3- 8.

Clark B. Сhild maintenance and South Africa State. HeinOnline, 8 Int. Law Journal, 2000. P. 311-320.

Parental and Family Responsibilities. 21 Ann. Rev. Population L. 113 (1994-1995). Р. 114¬117.

Tatarintseva Е.А. Rights and Obligations of the Parents under Family Law of the RF and England. Thesis PhD (Law). (Code of Specialty of the HAC: 12.00.03, Specialty: Civil Law; Entrepreneurial Law; Family Law; International Private Law). М. 2004. 215 p. (in Russian)

Standley K. Family Law. 2009. Printed by Cornowell Press Ltd., Trowbridge, Witshire (UK), 485 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ