Адміністративна відповідальність юридичних осіб: історія і сучасність

Ivan Borodin, Oksana Myronets

Анотація


Мета: Юридичні особи здатні акумулювати значно більші фінансові, матеріальні, інтелектуальні ресурси для досягнення своєї мети, ніж окрема фізична особа. Важливою є розробка теоретичних основ, необхідних для розуміння адміністративної відповідальності юридичних осіб і внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб, механізму її застосування, систематизації законодавства в цій сфері. Методи: Було використано загальнонаукові, філософські та спеціально-правові методи наукового дослідження. За допомогою загальнонаукових та філософських методів досліджено теоретико-правові засади інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб, передумови законодавчого регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб. Метод системного аналізу використано для аналізу сучасного адміністративного  законодавства, наукових праць щодо визначення поняття «адміністративна відповідальність юридичних осіб». Догматичний метод був цінним при формулювання висновків і рекомендацій практичного характеру в межах проблематики дослідження. Результати: Вказано, що законодавство про адміністративну відповідальність юридичних осіб перебуває в процесі становлення, запропоновано два можливі шляхи його систематизації. Зауважено, що обидва вони пов’язані з необхідністю усунення неузгодженості у врегулюванні адміністративної відповідальності юридичних осіб з конституційними нормами. Зроблено висновок, що законодавчо слід визнати юридичну особу суб’єктом адміністративної відповідальності. Обговорення: Адміністративна відповідальність юридичних осіб покликана протистояти правопорушенням, захищати законні права та інтереси громадян, держави, юридичних осіб, встановлений порядок управління, а також забезпечувати відновлення порушених прав та відшкодування втрат, що виникли в результаті правопорушень, тягти для правопорушника обтяжливі наслідки організаційного та матеріального характеру. Розробка концепції «адміністративної відповідальності юридичних осіб» і її реалізація є важливою темою для майбутніх досліджень.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; нормативний акт; органи публічного управління; фізична особа; шкідливі наслідки; юридична особа

Посилання


Administrative Code of the Ukrainian SSR. – Kharkiv: Ukrainian SSR People's Commissariat Legal Publishing, 1928. 130 p.

Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada the USSR "On further limitation of fines implementation imposed according to administrative order". Bulletin of the Verkhovna Rada of the USSR 1961, Number 35, p. 368.

Dymchenko V.I. Administrative liability of organizations. Author’s ref. of thesis...candid.leg. science. 12.00.07. Perm, 1982. – 17 p. (in Russian)

Fundamentals of Legislation of the USSR and the Union Republics on Administrative Offences. Bulletin of the Verkhovna Rada of the USSR 1980, Number 44, p. 909. (in Russian)

Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR "On the order of entry into force of the Fundamentals of Legislation of the USSR and the Union Republics on Administrative Offences". Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR 1981, Number 8, p. 178. (in Russian).

Petrova I.G. Development of an institute of administrative liability of legal entities on the territory of Ukraine. Scientific Journal of International Humanitarian University. Jurisprudence 2013, Volume 1, Number 6-1, pp. 179-182, p. 179.

Slubskyj I.Y. A concept of administrative liability of legal entities: legal analysis. Bulletin HNUVS 2011, Number 4 (55), pp. 280-289, p. 287.

Bahrah D.N. Administrative law. – Moskva: BEK, 1997. – 368 p. (in Russian)

Customs Code of Russian Federation. Bulletin of the Congress of People’s Deputies of the Supreme Council of Russian Federation 1993, Number 31, p. 1224 (in Russian)

Vikhrova V.S. Administrative responsibility of individuals and legal entities of the European Union in Ukraine. Author’s ref. of thesis...candid.

leg. science. 12.00.07. Kyiv, 2015. 16 p., p. 9.

Parnenko V.S. Legal entities as independent subjects of administrative liability. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Internal Affairs 2013, Number 3, pp. 231-238, p. 237.

Stefaniuk V., Holosnichenko I., Mykheyenko M. Institute of administrative liability of legal entities: problems of theory and practice. Pravo Ukrainy 1999, Number 9, pp. 6-9.

Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia. Report of OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. – Paris, 2015. 90 p., p. 12.

Chance Clifford. Corporate Liability in Europe. London: Clifford Chance LLP, 2012. 47 p., p.p. 3, 7, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38.

Fabrizio Cugia di Sant’Orsola, Silvia Giampaolo. Liability of Entities in Italy: Was It not Societas Delinquere Non Potest? New Journal of European Criminal Law 2011, Vol. 2, Issue 1, pp. 59-74, p. 65.

Carol Rhian Harlow. Administrative liability: a comparative study of French and English law. Thesis for the degree of Ph.D. London, 1979. 360 p., p. 9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ