Вплив глобалізації на кримінальне законодавство України

Sophia Lykhova

Анотація


Мета: Метою даного дослідження є глобалізація, яка зачіпає всі верстви українського суспільства, науку, зокрема, науку кримінального права, законодавчий процес та практику регуляторної політики. Глобалізація в галузі кримінального права, на наш погляд, проявляється в процесі гармонізації законодавства, яке спрямоване на наближення і коригування нормативних правових приписів для досягнення міжнародних, європейських і національних правових норм. Узгодження допомагає в досягненні взаємної згоди для правових систем або їх структурних частин в межах певної спільноти. Методи: Основним методом уніфікації законодавства є систематизація норм національного законодавства, реалізація правових положень міжнародного права у внутрішньому законодавстві і його адаптація до міжнародних вимог. Слід особливо відзначити такі методологічні основи гармонізації як єдність, цілісність, пропорційність, узгодженість і сучасний досвід. Результати: Показано, що існує багато проблем щодо глобалізації саме в галузі кримінального законодавства. Особливу увагу приділено проблемі реалізації норм про кримінальну відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень у вітчизняному законодавстві. Автор доходить висновку, що реалізація цієї ідеї є небажаною і недоцільною в сучасних умовах через принцип індивідуальної і винної відповідальності, який слід розглядати як важливе досягнення людської цивілізації. Обговорення: На нашу думку, ми повинні досліджувати конкретні правові системи окремих країн, а не англо-саксонську правову систему або романо-германську правову систему права в цілому. Крім того, поняття, яке використовується для позначення терміна «сім'я права» необхідно ретельно вивчити. Адже існують певні спільні характеристики деяких правових систем в різних країнах. В той же час ці характеристики можуть бути присутніми або можуть бути відсутніми у певній правовій системі кожної країни. Цій проблемі приділяється значна увага в роботах вітчизняних вчених в галузі кримінального права і порівняльного правознавства Ю. Бауліна, В. Грищука, В. Тихого, В. Тулякова і т.д. Але існують не вирішені проблеми, пов'язані з інститутом кримінальної відповідальності юридичних осіб, покараннями, інститутом інших заходів правового впливу, що мають зазнати значних змін під впливом процесу глобалізації.


Ключові слова


гармонізація; імплементація; конвенційні злочини; кримінальна відповідальність; юридична особа

Посилання


Grinin L.E. Globalization and sovereignty natsyonalnыy. History and our time. N 1, 2005. P. 6-31.

Tatsiy V.Y. Way «trial and errors» too costly to society. Scientific support lawmaking in the formation of the national legal system. Featured Articles, speeches, interviews. Kharkiv, Right, 2010. P. 868.

Karmazina K.Y. Problems of precedent in Ukraine. International scientific journal «Comparative Legal Studies». 2007. N 1-2. P. 179-180.

Esakov G.A. Fundamentals of comparative criminal law: Monograph. Moscow, LLK «Elite», 2007. P. 13.

Romanov R.A. Typology state in the context of comparative law. Moscow: Logos, 2009. P. 6.

Korchevna L. Ukrainian law and the Roman-Germanic tradition. Right of Ukraine. 2004. N 5. P. 22.

Tatsyy V.Y. Scientific support ways of combating corruption in Ukraine. Featured Articles, speeches, interviews. Kharkiv, Right, 2010. P. 707-708.

Tatsiy V.Y. Problems of higher legal education. Featured Articles, speeches, interviews. Kharkiv, Right, 2010. P. 107-108.

Damjan Korošec. Failure to provide information of crime or perpetrator as a problem of criminal law. Korošec Damjan. Legal journal «Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal «Air and Space Law».K.: NAU, 2015. N3(36). P. 148-151.

Vid Jakulin. Cooperation between european union member states in the field of criminal justice. Jakulin Vid. Legal journal «Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal «Air and Space Law».K.: NAU, 2016. N1(38). P. 174-183.

Peter-Alexis Albreht. Safety Mechanizm for Autonomy and Independence of the Judiciary: Insights from and on the Third Power in Europe. Albreht Peter-Alexis. The science of criminal law in the system of interdisciplinary connections: Materials of the international scientific-practical conference on 9-10 October 2014. Kharkiv, Right, 2014. P. 23-31


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ