Підвищення рівня екологічної безпеки поверхневих і ґрунтових вод в районі аеропорту

Svitlana Madzhd

Анотація


Мета: Враховуючи те, що аеропорт “Київ” не має чітко встановленої санітарно-захисної зони і знаходиться в одному із центральних районів міста Києва, проблема забруднення довкілля є актуальною і потребує проведення моніторингових досліджень. І тому для підвищення рівня екологічної безпеки гідроекосистем  була здійснена оцінка якості поверхневих і ґрунтових вод в зоні аеропорту. Методи: Якість вод оцінювалася за допомогою методу біотестування, гідрохімічного аналізу, а також за допомогою методики на визначення нафтопродуктів. Результати: В роботі здійснений аналіз  стічних вод аеропорту “Київ” та поверхневих вод річки Нивка: в місці вище стоку аеропорту, в місці стоку і місці нижче стоку, а також проведена оцінка ґрунтових вод, які є джерелом водопостачання криниць житлового масиву Жуляни, і знаходяться на різній віддаленості від аеропорту (20 м, 500 м, 1000 м, 1500 м). Результати гідрохімічних досліджень поверхневих вод  р. Нивка свідчать про перевищення азотовмісних сполук порівняно з нормованим скидом. Зокрема, встановлені перевищення в стічній воді азоту амонійного – в три рази, в місці розсіювання – в десять разів; в пробі річки після скиду стоку виявлено перевищення за вмістом азоту нітритів в 22 рази. Аналіз питної води в зоні, що досліджувалась, показав надзвичайно високий ступінь забруднення азотом нітритів – в 7-17 разів вище нормативу.  В результаті аналізу на наявність нафтопродуктів виявлено високий ступінь забруднення ними поверхневих вод (в 26-32 рази вище ГДК), ґрунтових вод в деяких створах (в 1,5-2 рази). Результатами біотестування підтверджують (гостра токсичність спостерігається в стоці і в місці розсіювання стоку) дані гідрохімічних досліджень стану поверхневих вод. Обговорення: Підвищений вміст нітритів вказує на посилення процесів розкладання органічних речовин в умовах більш повільного окислювання NO у NO, що вказує на забруднення водного об'єкта, тобто є важливим санітарним показником. Високий вміст нафтопродуктів – специфічного полютанту, характерного для авіатранспортних процесів – свідчить про вплив діяльності аеропорту  на поверхневі і ґрунтові води досліджуваної зони. Комплексне використання гідрохімічних методів і методів біотестування підвищило достовірність оцінки. Адже найбільш ефективним методом, що дозволяє оцінити можливу небезпеку тих чи інших джерел забруднення для водної флори та фауни, є біотестування, засноване на реєстрації реакцій тест-об’єктів.

Ключові слова


біотестування; ґрунтові води; забруднення; eкологічна безпека; поверхневі води; техносфера

Посилання


Burychenko L.A., Enenkov V.G. and others et al. Protection of environment in civil aviation: Textbook for students of CA universities. Moscow, Machine construction, 2006. 320 p. (In Russian)

Nykolaykyn N.I. Analysis and evaluation of the chemical pollution intensity of Russian Federation environment by enterprises of civil aviation. Ecology of industrial production. Moscow, 2011. P. 20. 29. (In Russian)

Franchuk G.M., Kipnis L.S., Madzhd S.M. Methods of assessment of chemical air pollution based on analysis of precipitation in the area of the airport. Avia. 2003. Kiev, NAU, 2009. P. 134-138. (in Ukrainian)

Franchuk G.M., Kipnis L.S., Madzhd S.M. Prospects for the development of biotesting methods for monitoring the environmental impact of air transport processes. Youth and science. Кiev, NAU, 2008. P. 125-129. (in Ukrainian)

Madzhd S.M. Enhancement of technosphere control with biological methods. Environmental safety and nature management. Кiev, KNUBA, 2015. Vol. 19. P. 19-26.

KND 211.1.4.054-97. Methodology for determination of acute toxicity of water by crustaceans Daphnia magna Straus. (in Ukrainian)

KND 211.1.4.054-97. Methodology for determination of acute toxicity of water by crustaceans Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. (in Ukrainian)

Fomin G.S. Water. Control of chemical, bacterial and radiation safety according to international standards. Moscow, 2010. 838 p. (In Russian)

The list of maximum allowable concentrations and approximately safe levels of exposure to harmful substances fishery water bodies. Мoscaw, Medinf, 2000. 220 p. (In Russian)

Nikanorov A.M. Hydrochemistry: Handbook. Leningrad, Hydrometpublish, 1989. (In Russian)

Reference of hydrochemistry. Under supevising Nikanorov A.M. Leningrad, Hydrometpublis, 1988. (In Russian)

Balamtsarashvilli G.M. Fundamentals of Environmental Geochemistry: Educational – methodical manual. Kiev, KPI, 2000. 67 p. (in Ukrainian)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ