МОДЕЛЮВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ДЕРЕВА РИЗИКУ І МОДЕЛЮВАННЯ РІДКІСНИХ ПОДІЙ

В.П. Харченко, Є.А. Знаковська

Анотація


 Запропоновано вдосконалення методу дерева ризику за допомогою моделювання рідкісних подій при оптимальній допоміжній вибірці.


Посилання


Международные стандарты и рекомендуемая практика. Авиационная электросвязь: Прил. 10 к Конвенции о междунар. гражданской авиации. Т. 1. Радионавигационные средства. – Канада: Монреаль, 1996, июль. 303 с.

Kharchenko V.P., Kukush A.G., Znakovskaya E.А. Modeling of aircrafts collision using Importance Sampling Technique // Proc. of the NAU. 2003. – №2. – С. 27 30.

Бабак В.П., Харченко В.П., Знаковська Є.А. Дослідження ймовірності катастрофічної ситуації методом моделювання рідкісних подій за оптимальною вибіркою// Вісн. НАУ.  2004. – №4. – С. 3 7.

Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Шестое совещ. Докл. Т. 1.2. – Монреаль, 1988.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ