ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ СТОХАСТИЧНО ПРОГНОЗОВАНИМ КОНФЛІКТАМ У ПОВІТРЯНОМУ РУСІ

В.М. Васильєв

Анотація


 Запропоновано метод оптимізації прийняття рішень при плануванні траєкторії маневрування щодо запобігання потенційно конфліктним ситуаціям з обмеженням мінімально допустимого рівня безпеки, який контролюється і оцінюється з застосуванням композиційного ймовірнісного методу

Посилання


RTCA: Report of the RTCA board of directors select сommittee on free flight, Jan. 18, 1995: RTCA Washington DC.

Kuchar J.K., Yang L.C. A review of conflict detection and resolution modeling methods // IEEE transactions on іntelligent transportation systems. – 2000. – 1(4). – P. 179–189.

Tomlin C.J., Pappas G.J., Sastry S.S. Conflict resolution for air traffic management: A study in multiagent hybrid systems // IEEE transactions on automatic control. – 1998. – 43(4). – P. 509–521.

Bakker G.J., Kremer H.J., Blom H.A.P. Geometric and probabilistic approaches towards conflict prediction // 3rd USA/Europe air traffic management R&D Seminar. – Napoli. Jun. 13–16 2000. – http://atm-seminar-2000.eurocontrol.fr/acceptedpape rs/pdf/paper60.pdf.

Сейдж Э.П., Уайт Ч.С.,III. Оптимальное управление системами: Пер. с англ. /Под ред. Б.Р. Левина. – М.: Радио и связь, 1982. – 392 с.

Байбородин Ю.В., Драпкин В.В., Сменковский Е.Г., Унгурян С.Г. Бортовые системы управления полетом. – М.: Транспорт, 1975. – 336 с.

Васильев В.Н. Композиционный метод оценки вероятности конфликтов с управлением неопределенностью положения самолетов // Кибернетика и вычислительная техника. – 2004. – Вып. 145.– С. 95–106.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ