АНАЛІЗ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ РАДІОЛОКАТОРІВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ НАВІГАЦІЇ В УМОВАХ ГРАДУ

І.М. Браун, Ф.Й. Яновський

Анотація


 Проведено аналіз експериментальних даних зондування хмар та опадів мікрохвильовими радіолокаторами і їх зіставлення з теоретичними моделями. Розглянуто сукупність ознак у вигляді поляриметричних змінних, котрі необхідні як апріорні дані для виконання синтезу алгоритмів обробки радіолокаційних сигналів з метою розв’язання різних прикладних задач, зокрема, роз-пізнавання граду для безпечної навігації та керування повітряним рухом.


Посилання


Yanovsky F.J. Phenomenological models of dopplerpolarimetric microwave remote sensing of сlouds and рrecipitation // IEEE IGARSS. – 2002. – Vol. 3. – Р. 1905–1907.

Yanovsky F.J., Russchenberg H.W.J., Ligthart L.P. Doppler-polarimetric models of microwave remote sensing of rain // 11th conf. on microwave теchnique COMITE-01. – Pardubice, Czech Republic. – 2001. – P. 47–62.

Yanovsky F.J., Unal C.H.M., Russchenberg H.W.J., Ligthart L.P. Doppler-polarimetric radar observa-tions of turbulence in rain // World congr. “Aviation in the XXI century”. – 2003. – Kyiv, Ukraine. – Р. 5.8 – 5.14.

Кочин А.В. Определение размера капель дождя методом дифференциальной отражаемости // Тр. 7-го Всесоюз. совещ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – С. 208–210.

Shupiatsky A.B., Yanovsky F.J. Use of polarization and statistical characteristics of radar signals in detecting areas in clouds dangerous for aircraft flight. Int. conf. on aviation meteorological systems. – Paris, France, 1991. – Р. 347–352.

Диневич Л.А., Шупяцкий А.Б., Кочин А.В. Применение радиолокационного поляриметра для определения градоопасности облаков. – М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 8 с.

Диневич Л.А., Капитальчук И.П., Шупяцкий А.Б., Штивельман А.К. Определение микрофи-зических характеристик облаков и осадков радиолокатором с двойной поляризацией // Активные воздействия на атмосферные процессы в Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1989. – С. 5–18.

Yanovsky F.J., Sinitsyn R.B., Braun I.M. Recog-nition of hail areas with polarimetric radar by the Method of Potential Functions // IEEE IGARSS. – 2002. – Vol. 5. – Р. 2835–2837.

Balakrishnan N. and Zrnic D.S. Use of polariza-tion to charac-terize precipitation and discriminate large hail // J. Atmos. Sci. – 1990. – 47. – Р. 1525−1540.

Яновский Ф.И., Браун И.М. Экспериментальные исследования поляризационных характеристик облаков и осадков // Сибир. поляризационный семинар СибПол–2004. Докл. – Сургут, Россия. – 2004. – С.80–87.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ