АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ЗА НАЯВНОСТІ НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБУРЕНЬ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ПОТОЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

В.М. Азарсков, Л.С. Житецький, О.А. Сущенко

Анотація


 Розглянуто два типи адаптивних систем управління, які містять ідентифікатор у контурі зворотного зв’язку. На відміну від систем типу I, в яких здійснюється неавтономне поточне оцінювання невідомих параметрів об’єкта, у системах типу II вводиться режим автономної ідентифікації на початковій стадії адаптації. Встановлено деякі властивості цих типів систем. Наведено їх порівняльну оцінку.


Посилання


Блохин Л.Н. Оптимальные системы стабилизации. – К.: Технiка, 1982. – 144 с.

Тимофеев А.В. Рекуррентные конечносходящиеся алгоритмы адаптивной идентификации дискретных динамических объектов //Изв. АН СССР. Техн. кибернетика.– 1973. – № 6. – С. 206–113.

Фомин В.Н., Фрадков А.Л., Якубович В.А. Адаптивное управление динамическими объектами.– М.: Наука, 1981. – 448 с.

Срагович В.Г. Адаптивное управление. – М.: Наука, 1981. – 384 с.

Кунцевич В.М., Лычак М.М. Синтез оптимальных и адаптивных систем управления: Игровой подход. – К.: Наук. думка, 1985. – 248 с.

Landau I.D., Lozano R., M'Saad M. Adaptive control. – London: Springer, 1997. – 562 p.

Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Куссуль Н.Н. Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления. – К.: НАУ, 2004. – 500 с.

Житецкий Л.С. Развитие метода рекуррентных конечносходящихся алгоритмов для решения задачи адаптивной стабилизации линейного дискретного динамического объекта // Кибернетика и вычисл. техника. – 1983. – Вып. 60. – С. 17–22.

Азарсков В.М., Житецький Л.С, Сущенко О.А. Розвиток ідентифікаційного підходу до задачі адаптивної стабілізації дискретного динамічного об’єкта при нерегулярному збуренні // Вісн. НАУ. – 2004.– №1. – С. 35–39.

Zhiteckij L.S., Skurikhin V.I, Procenko N.M., Sapunova N.A. Adaptive robust and careful control applied to steam temperature regulation of a thermal power plant // Proc. of the 13th IFAC World Congr. – San Francisco, USA, 30th Jun. – 5th Jul., 1996. – 1996. – О. – P. 115–120.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ