ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЛОПАТЕЙ ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА ПРИ ОЦІНЦІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТУРБОГВИНТОВИХ ДВИГУНІВ

М.В. Купчик

Анотація


 Розглянуто визначення кутового положення лопатей повітряного гвинта при оцінці технічного стану турбогвинтової силової установки із застосуванням оптичного способу вимірювання.


Посилання


Пат. 60545 А Україна, МПК7 G01B11/04, G01B11/26. Спосіб дистанційного визначення лінійних розмірів або кутового положення нестаціонарних об’єктів та пристрій для його здійснення / М.В. Купчик, В.Г. Купчик. – № 20022119503; Заявлено 28.11.2002; Опубл. 15.10.2003 // Бюл. – 2003. № 10.

Панін В.В., Купчик М.В. Використання кута становлення лопатей повітряного гвинта як діагностичного параметра турбогвинтових двигунів. – К.: Вісн. НАУ. – 2003. – № 4 (18). – С. 54–57.

Александров В.Л. Воздушные винты. – М.: Оборонгиз, 1951. – 475 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ