ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ

М.О. Петрище

Анотація


 Проведено аналіз методів проектування лічильників реактивної енергії, що базуються на використанні сучасних спеціалізованих засобів, призначених для вимірювання активної енергії. Відмічено недоліки таких методів щодо можливості несанкціонованого відбору реактивної енергії при неправильному фазуванні струму. Запропоновано метод, що дозволяє конструювати лічильники реактивної енергії нечутливими до фазування струму.


Посилання


Методика розрахунків за перетікання реактивної енергії між електропередавальною організацією та споживачами // Офіц. вісн. України. – 2002. – №6. – С. 268–298.

Мансуров Н.Н., Попов В.С. Теоретическая электротехника. – М.: Энергия, 1968. – 576 с.

Петрище М.О. Перевірка порога чутливості та роботи без навантаження електронних лічильників // Вісн. НАУ. – 2004. – №2. – С.15 –18.

ДСТУ IEC 61268-2001. Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3). – К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики. – 2002. – 34 с.

Карасинский Л.О., Тесик Ю.Ф. Алгоритм измерения мощности, ориентированный на реализацию в микроконтроллерах // Електродинаміка. – 2001. – № 1. – С. 76–78.

IEC 61268:1995. Alternating current static var-hour meters for reactive energy (classes 2 and 3). – Geneva, 1995. – 30 с.

ГОСТ 30207–94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2). – К.: Госстандарт Ук-раины. – 1994. – 52 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ