ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВТРАТ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ ТА КОНДИЦІЙНОСТІ БЕНЗИНУ

С.В. Бойченко, С.В. Іванов, Л.А. Федорович, Л.М. Черняк

Анотація


 Розглянуто взаємозв’язок втрат від випаровування і кондиційності автомобільних бензинів. Подано результати досліджень сучасних бензинів. Установлено, що випаровування призводить до збільшення в складі бензину концентрації важких вуглеводнів, які при перевищенні допустимих концентрацій негативно впливають на його якість і експлуатаційні властивості.


Посилання


Бойченко С.В. Раціональне використання вуглеводневих палив: Монографія. – К.: НАУ, 2001. – 216 с.

Хизгилов И.Х. Сохранение качества нефтепродуктов при их транспортировке и хранении. – М.: Недра, 1965. – 192 с.

Зеркалов Д.В. Экономия нефтепродуктов: Справ. пособие. – М.: Недра, 1990. – 191 с.

Цегельский В.Г., Ермаков П.Н., Спиридонов B.C. Защита атмосферы от выбросов углеводородов из резервуаров для хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов //Безопасность жизнедеятельности. – 2001. – №3. – С. 16.

Большаков Г.Ф. Физико-химические основы применения топлив и масел. – Новосибирск: Наука, 1987. – 209 с.

Гайванович В.І., Топільницький П.І., Палюх В.М. Хіммотологія бензинів. – Львів: Військовий ін-т при Держ. ун-ті “Львівська політехніка”, 2000. – 157 с.

Абузова Ф.Ф. Борьба с потерями нефти и нефте-продуктов при их транспортировке и хранении.  М.: Недра, 1981. 260 с.

Гуреев А.А., Азев В.С. Автомобильные бензины. Свойства и применение: Учеб. пособ. для вузов.  М.: Нефть и газ, 1996.  444 с.

Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив: Справ. / Н.Ф. Дубовкин, В.Г. Маланичева, Ю.П. Массур, Е.П. Фёдоров. – М.: Химия, 1985. – 240 с.

Викторов М.М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчёты. – М.: Химия, 1977. – С. 268–280.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ