ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ НА ОЦІНКУ БЕЗПЕЧНОСТІ БУДІВЕЛЬ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Є.А. Бакулін

Анотація


 Виконано аналіз впливу коефіцієнта надійності за призначенням  на оцінку безпечності будівель  підвищеного рівня відповідальності щодо терміну їх служби (довговічності).


Посилання


Половко А.М. Основы теории надежности. –М.: Наука, 1964. – 446 с.

Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. – М.: Стройиздат, 1978. – 238 с.

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної екс-плуатації виробничих будівель і споруд. – К.: Держ. ком. буд-ва, архіт. та житлової політики України, 1999. – 152 с.

Рогонский А.В., Костриц А.И., Шеряков В.Ф. Експлуатационная надежность зданий. – Л.: Стройиздат, 1983. – 278 с.

Методичні рекомендації з технічної експлуатації будівель та прибудинкових територій. – К.: Технічний центр Союз, 2002. – 112 с

ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 12 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ