ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ

Т.Є. Ударцева

Анотація


 Розглянуто результати комплексного дослідження функціонального стану членів екіпажу повітряних суден до та після виконання завдання на тренажері Як-40. Запропонований імовірнісно-статистичний підхід до оцінки динаміки психофізіологічного стану

Посилання


Синєглазов В.М., Ударцева Т.Є. Необхідність застосування нових методів психофізіологічних досліджень в авіаційній медицині // Вісн. НАУ – К.. – 2002. – №4. – С.15–18.

Фольборт Г.В. Избранные труды. – К.: АН УССР, 1962. – 456 с.

Кирин А.А. Человек-оператор в эргатической системе. – К.: Знание, 1982. – 20 с.

Генкин А.А. Новая информационная технология анализа медицинских данных. – С.Пб.: Политехника, 1999. – 190 с.

Ударцева Т.Є. Урахування психофізіологічних обмежень авіаційних операторів як шлях попередження авіаційних подій // Матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа-2003”. – К., 2003. – Т.2. – С. 24.105–24.110.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ